İçeriğe geç
Etkinlik Paylaş / Ana Sayfa / Belirli Gün ve Haftalar / Sivil Savunma Kulübü Konuşma Metin ve Şiirler

Sivil Savunma Kulübü Konuşma Metin ve Şiirler

  Sivil savunma kulübü kutlamalarında kullanabileceğiniz konuşma metnini ve ilgili şiirleri aşağıdan bulabilirsiniz. Belge içeriğinde neler var peki,

  • Sivil Savunmanın tarihçesi
  • Sivil Savunma ve Sivil Savunma kurumları
  • Sivil Savunma ile ilgili şiirler

  Dosyayı word dokümanı olarak indirmek için alttaki butona tıklayınız. Dosyanın metin olan sürümü ise daha altında verilmiştir.

  indir

  Sivil Savunma Kulübü Konuşma Metin ve Şiirler dosyasında; deprem tatbikatı, deprem tatbikatı ne kadar sürecek, Sivil Savunma, Sivil Savunma Haftasında neler yapılır, Sivil Savunma kurumları, Sivil Savunma neden önemlidir, Sivil Savunmanın tanımı, Sivil Savunmanın tarihçesi, yangın tatbikatı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

  SİVİL SAVUNMA’NIN TANIMI VE ÖNEMİ

  Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi; hayati öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, faaliyetlerinin idamesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır.
  Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında cephede olduğu kadar cephe gerisindeki sivil halkın zayiatının fazla olduğu gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve dünyanın jeolojik yapısına bakılarak savaşlar ve doğal afetler karşısında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda tedbir almaya gidilmiş ve bu kavrama Sivil Savunma adı verilmiştir.

   

  Sivil Savunmanın tarihçesi

  Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası” adı altında bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı PASİF KORUNMA KANUNU ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

  II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye’nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen ”Sivil Savunma Kanunu” yürürlüğe konulmuştur.

  Sivil Savunma ve Sivil Savunma kurumları

  Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan SİVİL SAVUNMA;

  -Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;
  -Afetlerde can ve mal kurtarılması;
  -Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;
  -Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;
  -Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;
  -Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi;
  konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem ve faaliyetler bütünüdür.
  Bu hizmetlerin ülke düzeyinde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlük Sivil Savunma hizmetlerini, İl ve İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri,Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanlıkları vasıtasıyla yürütmektedir.

  17 yaşını doldurduğu yılın ocak ayının birinci günü ile 60 yaşını doldurduğu yılın Ocak ayının birinci günü arasında doğmuş bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Türk vatandaşı erkekler ve 20 yaşını doldurduğu yılın Ocak ayının birinci günü ile 50 yaşını doldurduğu yılın Ocak ayının birinci günü arasında doğan bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Türk vatandaşı kadınlar Yasa gereği Sivil Savunma Mükellefiyetindedir.

   Sivil Savunma

  Afet, Savaş Olursa
  Yetişir Sivil Savunma
  Kurtarır Sivilleri
  Yardım Eder OnlaraSavaş Yıkıntı Afette
  Veririz Biz Elele
  Sivil Savunma İle Birlikte
  Mutlu Oluruz YineGelin Paylaşalım
  Bu Sıkıntıları
  Umutlarla Saralım
  Köyü AnılarımızıMutluluğun Altında
  Yatar Sivil Savunma
  Mutlu Oluruz Tekrar
  Sağol Sivil Savunma

   

  Sivil Savunma (1)
  Edirne’den Ardahan’a
  Samsun’dan İskenderun’a uzanan
  Devletin en şefkatli elleridir.
  Sivil Savunma.Savaşta ve barışta
  Depremde, selde, yangında
  Her tür afette,
  Uzanır zorda kalan vatandaşına
  Çeker alır ölüm tuzaklarından
  Sarar yaralarını.Sivil halkla beraber
  Sivil halkın yanında
  Karda, kışta her koşulda
  Hazırdır göreve.
  Karagün dostu,
  Görevinin, özgüvenin okuludur
  Sivil Savunma.Cihat SOLMAZ 
  Sivil Savunma (2)
  Harbin olumsuzluğu
  Cephelerde kalmıyor.
  Siviller bile artık
  Korkunç zarar görüyor.Saldırıdan korunmak
  Yeterli önlem almak,
  Bulunmak ilkyardımda
  Şart sivil savunmada.Tüm askerler cephede
  Kararlı savaşırken;
  Sivil savunma ile
  Destekle cepheyi de.Yurdun savunmasına,
  Olumlu katkıları.
  Sivil savunmacılar,
  Kurtarmakta canları.Askere ve kendine
  Yardımcı olmak için,
  Sivil savunmacı ol,
  Hizmet et milletine.

   

  Sivil Savunma (3)
  Uzun yıllardan beri insanlar savaşmakta,
  Ölüm ile birlikte servetler yok olmakta.
  Yangın ve felaketin anası oldu harpler,
  Savaş sonralarında geri kaldı milletler.Zaman ilerleyince kavga biter sanıldı,
  Çağdaş gelişmelere umut ile bakıldı.
  Oysaki gizli gizli ne silahlar yapıldı,
  İnsanlar yığın yığın acımadan yakıldı.Görüldü ki savaşta asker değil sadece,
  Sivil halk da ölüyor, binlerce, onbinlerce.
  “savaş kural tanımaz” ilkesi anlaşıldı,
  Sivil savunmaya da böylece ulaşıldı.Kurtarıcı, silahsız ve sivil kişilerden,
  Teşkilatlar kuruldu, yönetildi merkezden,
  İşyerinde ve evde, cephenin gerisinde,
  Öz savunma sivilin yeşerdi bilincinde.Sivil savunma artık bütün yurt genelinde,
  Hizmet için çalışıyor cephenin gerisinde.
  Ev, işyeri ve sivil, bu örgütçe korunur,
  Sivil savunmacının görevi onurludur.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir