Etkinlik Paylaş / Ortaokul / Sağlık Temizlik ve Beslenme Kulübü Dosyaları

Sağlık Temizlik ve Beslenme Kulübü Dosyaları

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ
SOSYAL KULÜBÜN ADI : SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME ve YEŞİLAY KULÜBÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ:
SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,

devamı alttaki dosyada…..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.