İçeriğe geç
Etkinlik Paylaş / Ana Sayfa / Lise / Neden Kağıt Toplama – Araştırma İnceleme Raporu – word

Neden Kağıt Toplama – Araştırma İnceleme Raporu – word

  Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Araştırma İnceleme Raporu, okul öncesi öğretmenliği bireysel araştırma raporu(atık kağıt, atık kağıt projesi, İnceleme Raporu, kağıt israfı, kağıtları toplamanın önemi, Neden Kağıt Toplamalıyız, proje, rapor, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi);

  Neden Kağıt Toplama?  (Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi )

  Hiç düşünmeden çöpe attığımız kağıtlar hem ormanların yok olmasına neden oluyor, hem de dünyanın oksijen kaynaklarını yok ediyor. Ancak bilinçsiz tüketim devam ediyor. Sadece İstanbul’da her gün 3000 ton kağıt çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık binlerce ağacın kesilmesi anlamına geliyor.

  ………………..devamı alttaki dosyada..

  indir

  SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU nu indir

  Yıllık Çalışma Raporunu indir

  Neden Kağıt Toplama?

                  Hiç düşünmeden çöpe attığımız kağıtlar hem ormanların yok olmasına neden oluyor, hem de dünyanın oksijen kaynaklarını yok ediyor. Ancak bilinçsiz tüketim devam ediyor. Sadece İstanbul’da her gün 3000 ton kağıt çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık binlerce ağacın kesilmesi anlamına geliyor.

   

  Çevre Bilinci

  Atık kağıdın çevre bilincinin geliştirilerek, ÇÖPE ATILMASININ ÖNLENMESİ, öncelikle katı atıkları taşımak ve bertaraf etmek için yapılan masrafları azaltmakta ve bu bertaraf etme işleminin temininden önce çöplüklerde çalışan insanların sağlığı açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, çöpleri bertaraf edecek sistemlerinde doğaya zarar verdiği ayrı bir gerçektir.

  Türkiye’de kullanılan kağıdın ortalama olarak ancak %43’ü toplanabilmektedir. Ancak toplama işlemi modern bir sisteme dayanarak yapılmadığından toplanan kağıdın bir kısmı bazı kişilerce çöplerin ayıklanması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde toplanan kağıdın iki bakımdan mahzurları vardır. Birincisi çöpe karışan kağıdın evsafı kötüleşmekte, ikincisi bu kağıtların ayıklanması sırasında ortalığa saçılan çöplerin toplum sağlığı açısından tehdit oluşturması ve çevreyi kirletmesidir. Bu nedenlerden ilk olarak sistematik bir toplama sisteminin devreye sokulması gerekmektedir.

  Atık kağıdın geri dönüş yüzdesini arttırmak için;

  Halkın eğitimine önem verilmeli, ilkokul eğitim programı içersinde KAĞIT-ORMAN , ATIK-KAĞIT ilişkisi anlatılmalı ve küçük yaştan itibaren bu terbiyenin verilmesine çalışılmalıdır.
  Ayrıca; Kullanıcıların bilinçlendirilerek kağıtların çöpe karıştırılmadan münferit olarak ayrı bir yerde biriktirmesi ve kağıt gibi geri dönüşebilen diğer atıklarında (şişe, cam, metal, demir, kumaş,naylon) yine çöpe atılmadan ayrı olarak toplanma imkanlarının sağlanması gerekmektedir.

  Yazılı ve görsel basın yolu ile de, atık kağıdın yeniden değerlendirilmesine yönelik daha etkili ve ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Yapılacak yayınlarda;

   

  • Kağıdın yakılmaması gerektiği,
  • Hangi tip kağıtların geriye kazanabileceği,
  • Orman-Atık İlişkileri,
  • Evlerde atık kağıtların ne şekilde biriktirileceği,
  • Mağazalarda atıkların nasıl toplanacağı,
  • Mağazalarda atıkların nasıl toplanacağı,
  • Biriktirilen atık kağıdın maddi sağladığı kazanç,
  • Atık kağıdın toplanan alan, bölgeler ve taşıma sistemleriBelediyelerin kampanyalara ne şekilde ve hangi ölçüde katkıda bulunabilecekleri anlatılmalıdır. 
  • Kağıt kullanma kültürü geliştirilip, her çöpe atılan kağıdın ülke ekonomisine, doğasına ve insan gücüne verdiği kayıplar anlatılmalıdır.
  • Devlet ve Özel Sektördeki Kağıt Fabrikaları bu yönde gerekli olan teknoloji ile uyumlu hale getirilmelidir.
  • Okullarda, Özel ve Resmi dairelerde yeniden değerlendirilmiş kağıttan yapılmış mamullerin kullanılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
    

  Atık Kağıt Denince Ne Anlıyoruz?

                Atık kağıt Dünya Ekonomisin de o kadar önem arz eden bir ürün ki çoğumuz farkında değiliz, farkında olsak bile atık kağıda karşı duyarsısız. Kağıt için gerekli olan ana madde selüloz ağaçlarımızda bulunmaktadır. Öyleyse atık kağıt; ağaç demek, orman demek, su demek, nefes alıp verdiğimiz hava demek kısacası yaşam demek. Bundan da anlaşılıyor ki ormanlarımızı gözümüz gibi korumamız gerekiyor.

          Ormanlar: Yenilebilen doğal enerji kaynaklarının en zenginidir. Erezyonun amansız düşmanı, yurt topraklarının bekçisidir. Tarım topraklarının sigortasıdır. Suyu saklayan damla damla harcayan hazinedir. Sel afetlerinin doğal engeli, su ekonomisinin bilgisayarıdır. Tüm canlılar için gerekli oksijenin üretim kaynağıdır. Orman, dünyadaki oksijen üreten doğal kaynakların başında gelmektedir. Gerçekten orman ağaçları bir yılda ürettikleri 93 milyar ton oksijenle, karada yaşayan bitkilerin ürettikleri oksijen miktarında %66’lık katılım payına sahip bulunmaktadır. Bu nedenle ormanların tahribi, nefes alacak havanın yok edilmesi anlamına gelen bir “ekolojik kriz” olarak nitelenebilir. Ormanların toprak erezyonunu engellemesiyle yarattığı ekolojik işlevin parasal değeri, tahminlerin çok üzerindedir. Yapılan değerlendirmelere göre, ormanların sadece barajlara gidecek toprakları tutmaları sonucunda sağladıkları su ve enerji tasarrufu değerini tüm dünya için bir yılda 6 milyar dolar olduğu bildirilmektedir. Dünyamızın akciğer sayılan Amazon ormanları dahil tüm dünyamızda ormanlar giderek azalmaktadır. Buna rağmen atık kağıdın değerini yeterince kavrayamamış olmamız düşündürücüdür. Atık kağıdın öneminin, halkımızı bilinçlendirilmesinde yetkili birimlere (Valilik, Belediye, Çevre Müdürlüğü, Rektörlük) ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşmektedir.

  Türkiye’de Atık Kağıt

                    Ülkemizde kağıt ve karton sanayinde 1999 yılından beri %12 civarında bir artış gözlenmektedir. Bu artılın sevindirici yönü; gerek oluklu mukavva sektörüne, gerekse temizlik kağıtları sektörüne yapılan yeni üretim yatırımlarının hız ve genişlik bakımından dünyadaki en gelişmiş teknolojilerin kullanılmasıdır. Ayrıca, ülkemizde özel sektör kağıt makinelerinin çeşitli kademelerinde gelişmiş teknolojilerin kullanımasıdır. Ayrıca, ülkemizde özel sektör kağıt makinelerinin takip edilip uygulanması bir diğer sevindirici unsurdur. Ülkemizde atık kağıt; gazete kağıdı, kraft kağıdı ve sigara kağıdı dışındaki tüm cinslerin imalatında kullanılmaktadır. Atık kağıt özellikle oluklu mukavva ve karton cinslerinin üretiminde yüksek miktarda kullanılmaktadır. Bu cinslerin üretim kapasiteleri yoğun olarak Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. Ayrıca üretilen atık kağıtdın %60’ı bu bölgede tüketilmektedir. Ülkelerin kağıt tüketimi yaşam kalitesiyle bağlantıladır. Kişi başına düşen kağıt tüketimi ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ölçülmesinde bir ölçüt olarak kabul edilir. Atık kağıtta geri dönüş oranı en yüksek olan kağıtllar oluklu ve karışık cins kağıtlardır. Atık kağıdın geri dönüşüm için işlem görme sayısı beştir. Beş kez işlem gören kağıt, yani beş kez kullanıma sunulan kağıt artık özelliğini yitirmiş olur ve bir daha toplanıp işlemden geçirilmez. Bunun nedeni de işlemden geçen kağıtların elyaflarında yaşanan yıpranmadır. Ancak kağıt hamurunda geri dönüşüm kağıt ile işlenmemiş elyaf oranı birbirini dengeleyecek şekilde ayarlanırsa problem giderilir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir