Etkinlik Paylaş » İndir » Gerunds / Fiilimsiler

Gerunds / Fiilimsiler

Gerunds / Fiilimsiler

İngilizce’ de Fiilden İsim yapmak

A. İngilizce’de fiile -ing takısı ekleyerek isim yapabiliriz. İngilizce’de fiile -ing eklenerek isimleştirilen kelimelere Gerund adı verilmektedir.

Verb – (Fiil)

read – (okumak)
work – (çalışmak)
swim – (yüzmek)
talk – (konuşmak)

Noun – (İsim)

talking – (konuşma)
working – (çalışma)
reading – (okuma)
swimming – (yüzme)

B. Fiilimsiler (Gerunds) İngilizce’de özne veya nesne olarak kullanılırlar.

Örnekler / Examples:

Özne olarak kullanımı:
Swimming is useful for our health. / Yüzme Sağlığımız için çok faydalıdır.
Playing tennis is his favourite sport. / Tenis oynamak onun favori sporudur.
Learning grammar isn’t easy. / Gramer Ögrenmek kolay değildir.

Nesne olarak kullanımı:
I enjoy reading books. / Kitap okumaktan hoşlanırım.
She hates watching television. / O televizyon seyretmekten nefret eder.
We love eating cakes. / Kek yemeyi severiz.

C. Her -ing takısı almış kelime gerund olmaz. Bazen sıfat ve fiil olarak karşımıza çıkar.

Örnekler / Examples:

I am reading a newspaper. (Verb / Fiil) – Gazete okuyorum.
The film is very interesting.(Adjective / Sıfat) – Film çok enterasandır.
I like swimming. (Gerund / Fiilimsi) / Yüzmeyi Severim

D. Fiilimsiler (gerunds) ‘it’ ile yer değiştirilebilir. -ing takısı almış bir kelimenin gerund olup olmadığını şu şekilde anlayabiliriz.

Örnekler / Examples:

He is reading a newspaper. (He is it a newspaper.)
The film was very exciting. (The film was it.)
She enjoys cooking. (She enjoys it.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.