Etkinlik Paylaş » Okul Evrakları » Snellen Göz Testi Ve Kartı (E) – Öğrencilere Uygulanması

Snellen Göz Testi Ve Kartı (E) – Öğrencilere Uygulanması

SNELLEN GÖRME TESTİ YÖNERGESİ

A- GENEL AÇIKLAMA:   Öğrencinin,öğrenim görevini yerine getirebilmesi için iyi görmesi gerekir. Eğitim ve öğretimin görme ile doğudan ilişkisi vardır.

Görme kusurları,çocuk,anne-baba ve öğretmen tarafından bazen anlaşılabilir belirtiler gösterebilir. Ancak çoğu zaman,çocuğun görme sorunundan ne kendisi,ne anne-babası,ne öğretmeni haberdar değildir. Bu durum ise öğrencinin öğrenmesini engellediği gibi sosyal ilişkilerini de olumsuz yönde etkileyebilir.

B-SNELLEN TESTİNDE KULLANILACAK ARAÇLAR:

1- Snellen Kartı (Eşel) : Bu kart “E” harfinin değişik boyda ve değişik pozisyonda sıralanmasından meydana gelen bir tablodur.   22x55cm olup boyutları standarttır.

2-Göz Kapatma Kartı :10x12cm boyutunda her bir gözü kapatmaya yarayan mukavva bir karttır. Kart koyu renkli olup,önce dikdörtgen şeklinde kesilip,bir tarafı elips şeklinde kesilmelidir.

3- Pencereli Kart :Çocuğu gösterilmek istenen “E” harfini açıkta bırakıp,tablodaki diğer harfleri kapatmak için ortası 4×4 cm. boyutlarında kare şeklinde açılmış pencereli mukavva bir karttır.  Kartın rengi beyaz, boyutları ise30x20 cm. olmalıdır.

4- İşaret “E” Harfi :11×16 cm. boyutlarında bir kartın üzerine yazılmış “E” harfidir. Öğrencilere testin açıklaması ve alıştırması yapılırken kullanılır. Buna alıştırma kartı da denilir.

5- Göz Tarama  Fişi :Öğrencilerin görme durumlarının işlendiği listedir.

Devamı  ve gerekli tüm evraklar aşağıdaki dosyada…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.