Etkinlik Paylaş » Okul Evrakları » Serbest Etkinlikler Faaliyeti Yıllık Planı

Serbest Etkinlikler Faaliyeti Yıllık Planı

Serbest etkinlikler saatinde:

Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;

  1. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.
  2. b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.
    devamı aşağıdaki dosyada..

1.   sınıf öğrencilerinize serbest etkinlik planını aşağıda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.