Toplam 3 Sayfadan 2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Toplam 21 sonuçtan 11 ile 20 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #11
  yazarcizer
  Guest

  Standart  1) ”O, şimdiye kadar.......kişilerin....... benzemiyor. ” cümlesindeki boş bırakılan yerler hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun olur?

  A) tanıdığım-hiçbirine

  B) bildiğim-hepsine
  C) gördüğüm-çoklarına
  D) konuştuğum-birazına

  2) Aşağıdakilerden hangisi,
  “ Büyüklerin konuşmalarını can kulağıyla dinledim. ’’ cümlesindeki deyimin anlamına uygundur?

  A) Konuşmaları duymazlıktan gelmek
  B) Belli etmeden dinlemek
  C) Büyük bir dikkatle dinlemek
  D) Söze karışmadan dinlemek


  3)“ Günlerim burada güzel geçiyor.” Bu cümlede altı çizili sözcük için hangisi doğrudur?
  A) Zamir B)Sıfat C) Zarf D) Bağlaç

  4)Gül bahçesinde ağlamayı bırakıp, sen de gül.” Cümlesinde altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Sesteş(eş sesli) B) Anlamdaş
  C) Zıt anlamlı D) Eş anlamlı

  5) Aşağıdakilerden hangisi, gereklilik kipinin olumsuzu için bir örnektir?

  A) gelmedim B) gelmemelisin
  C) gelmelisin D) gelmeyeceğim

  6) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi oluş bildirmektedir?

  A) Ağaçların yaprakları sararıyor.
  B) Kardeşim hüngür hüngür ağlıyordu.
  C) Şuradan bir kilo et alalım.
  D) Her akşam erkenden yatarım.

  7) ”Gelebilecek her türlü tehlike ve zararı peşinen kabullenmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Göze girmek B) Göze çarpmak
  C) Göze batmak D) Göze almak

  8) ” Sabah erkenden yola çıktılar.” Cümlesindeki yüklemin kipi, zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Haber kipi – geniş zaman- 2.tekil kişi
  B) Dilek kipi-gelecek zaman – 1.tekil kişi
  C) Haber kipi –görülen geçmiş zaman –3. çoğul kişi
  D) Dilek kipi-görülen zaman- 3. çoğul kişi

  9) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir zarf türüne girer?
  A) Misafirlerini gülerek karşıladı.
  B) Kendisiyle tatlı tatlı konuşurduk.
  C) Adamcağız hayli üzgün görünüyor.
  D) Biraz bekleyin arkadaşımız gelecek.

  10) “Kokmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) Yemekler koktuğu için aç kaldık
  B) Onda değişik bir parfüm kokuyor.
  C) Ortalık yine huzursuzluk kokuyor.
  D) Her yer soğan kokmuş

  11) “ Türkçe, dünyanın en eski dillerinden birisidir. Her türlü duygu ve düşünceyi anlatmaya elverişlidir. Türkçe, yaşayan, canlı ve doğal bir dildir. “
  Paragraftan, Türkçe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Köklü bir geçmişinin olduğu.
  B) Zengin bir dil olduğu.
  C) Her çağda anlatım gücünü koruduğu.
  D) Geniş bir coğrafyaya yayıldığı.

  12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

  A) Bunları niçin yaz mıyorsun?
  B) Ablam 02 Haziran 1975’de doğdu.
  C) Ömer Seyfettin’in en güzel öyküsü “Son Kuşlar”dır.
  D) Geç te olsa geldik işte.

  13) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinin türü farklıdır?

  A) Öğrenciler sıra sıra yanımızdan geçtiler.
  B) Koca koca adamlar kuşları avlıyorlar.
  C) Geze geze Beyoğlu’na gittik.
  D) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

  14) “Bir gazetenin görevi, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri zamanında ve doğru olarak yayımlayarak, haberleri herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan ve etkilenmeden yansız biçimde geniş halk kitlelerine duyurmaktır.”
  Bu parçada, bir gazetenin sahip olması gereken özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Tarafsız olma
  B) Haberleri yorumlama
  C) İnsanları yönlendirme
  D) Güncel olma

  15) “ Dinlemeyi bilmeyen insan başarıya ulaşamaz.” Cümlesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?
  I) Fiili olumsuzdur III) Fiili istek kipindedir
  II) Fiili olumludur IV) Fiili geniş zamanlıdır.

  A) Yalnız I B) I-IV C) Yalnız IV D) II-III

  16) Alışkanlıktan, yine çok erken uyandım. Karaman Ovası’nda stepte gidiyorduk. Ay batmak, güneş doğmak üzereydi. Açık mavi gökte sabahçı birkaç yıldızın bile hâlâ feri geçmemişti, ışıldıyordu. Çok sürmedi ,…
  Parçadaki düşüncenin akışına göre son cümle aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) taze, serin bir sabah oldu.
  B) güneş, gümüş kamçılarını sallayarak ovayı aydınlattı.
  C) ay ve yıldızlar bize göz kırpmaya başladı.
  D) yepyeni bir dünya, bütün renkleriyle taze, aydınlık bir dünya doğmuştu

  17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden türetilmiş bir fiil vardır?

  A) Defterimdeki şiirleri çiçeklerle süsledim.
  B) Hat, ebru, tezhip, minyatür geleneksel sanatlarımızdır.
  C) Oyun, uçurtma, topaç denilince çocukluğum aklıma gelir.
  D) Bütün yaşadıklarım herhalde bir rüyaydı.

  18) Aşağıdakilerden hangisinin fiili “Sabah erkendenkomşusuna selam verdi.” cümlesinin fiili ile aynı yapıdadır?

  A) Yurt dışından gelen turistler ülkemizi çok sevdi.
  B) Halasına haber vermek için telefon etti.
  C) Ne yapmak istediğimi bir türlü anlatamadım.
  D) Bebeğini her gece ona masal okuyarak uyutur.
  19) Aşağıda cümlelerde geçen fiillerden hangisinde “bir işi başkasına yaptırma” anlamı vardır?

  A)Bütün şehri bir haftada geziverdi.
  B)Genç mimar, Selimiye’nin mimarisine bakakaldı.
  C)Babam yaz kış gelmeden evin bütün odalarını boyattı.
  D)Kardeşim ancak iki haftada yüzme öğrenebildi.

  20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kavramı yoktur?

  A) Kurabiye almasını istemişler.
  B) Fuarda yeni kitaplar alacağız.
  C) Fatih İstanbul’u 1453’te fethetti.
  D) Trene yetişmek için biraz koşsak.

 2. #12
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1. ”Soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Soğuk, iliklerimize kadar işlemişti. ”cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır? A) Soğuk davranışlardan pek hoşlanmam.
  B) Dışarıda müthiş bir soğuk vardı.
  C) O gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı.
  D) Karayel soğuk bir rüzgar çeşididir.  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad durum ekini almıştır?

  A) Öğretmeni dün çok kızdırdılar.
  B) Öğretmeni az önce yolda gördüm.
  C) Öğretmeni bulursam kitabı veririm.
  D) Öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan.


  3. Aşağıdakilerin hangisinde cevap cümlesi tamlananı düşmüş bir ad tamlamasıdır?
  A) -Bu sizin neyiniz?
  -Kardeşim.

  B) -Yarın nereye gideceksin?
  -Köye.

  C) -Orada kimi göreceksin?
  -Ayşe’yi.

  D) -Bu cetvel kimin?
  -Onun.  4. ”-lik”ekiyle türetilmiş sözcüklerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
  A) Elbiselik kumaş almak için çıktılar.
  B) Konuşmasındaki incelik dikkati çekti.
  C) Yalnızlık ona güven duygusu kazandırdı.
  D) Kitaplık eski yerine konulsun.


  5. Aşağıdaki cümlelerde geçen niteleme sıfatlarından hangisi durum bildirmektedir?
  A) Şu kahverengi çizgili gömlek pek güzel.
  B) Onun çalışkan biri olduğunu bilmezdim.
  C) Mutfağa yuvarlak bir masa almalıyız.
  D) Elinde,uzunca bir değnek vardı.

  6. ”Kalktığımda yağmur dinmişti. Yağmurun gece,evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epey korkutmuştu. Üç dört gün kapıdan dışarıya çıkamayacağımı sanmıştım. Ama durmuştu işte,sıcak bir rüzgar esiyordu şimdi lodos filan olmalıydı. ”
  Bu parçanın anlatımında ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
  A) İşitme B) Görme C) Koklama D) Dokunma
  7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ulama vardır?
  A) Dayıya yeğen gerek, gemiye yelken kürek.
  B) Atalar sanatı oğla mirastır.
  C) Aslan ağzından yiyecek alınmaz.
  D) Allah sabırlı kulunu sever.

  8. Akdeniz ufkundan esen bu yelde,
  Şu akşam ufkunun menekşe rengi,
  Narlı bahçelerde çocukluk sesim,
  Saf,sedef köpüklü çocukluğum var.

  Yukarıdaki dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
  A) Ses düşmesi
  B) Ses türemesi
  C) Ulama
  D) Ünsüz yumuşaması

  9. “Kimi bitkiler, kış mevsiminin sert soğuklarından korunmak zorundadır. ”cümlesinin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özne-zarf tümleci-yüklem
  B) Özne-dolaylı tümleç-yüklem
  C) Özne-nesne-dolaylı tümleç-yüklem
  D) Nesne-özne-yüklem
  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?
  A) Sabahleyin ufka doğru baktım.
  B) Yollar yılan gibi kıvrılıyordu.
  C) Çağrı cihazını kaybettim.
  D) Küçücük çocukla inatlaşıyor.  ...Cevaplar…
  | 1)B | 2)D | 3)D | 4)A | 5)B |
  | 6)C | 7)C | 8)B | 9)B | 10)D |

 3. #13
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır? A) Kar dolayısıyla okullar tatil edildi.
  B) İnsanlar her zaman birbirlerine karşı dürüst olmalıdır.
  C) Bugün oldukça fazla kar yağabilir
  D) Her birey bir sorumluluk taşır.
  2. Aşağıda dizelerin hangisinde belirtili ad tamlaması kullanılmıştır?

  A) Son sözlerini hemen söyle ve çık.
  B) Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı
  C) Köyümüzdeki yeşilin etkisini hala unutamıyorum
  D) Bizler tahta masalarda eğitim görmekten son derece mutluyuz.
  3. Aşağıdaki adlardan hangisi yalın haldedir? A) Masa
  B) Deftere
  C) Kitaptan
  D) Silgiyi
  14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isimlerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

  A) Gözlük takmadan bu yazıyı okumamam imkansız.
  B) İnsanlar çoğu zaman duygularını ifade edemezler.
  C) Düşüncelerimi paylaşmaktan hoşlanırım.
  D) Dostlar kolay kolay unutulmaz.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır?
  A) Yarın Çalıkuşu romanını okumaya başlayacağım
  B) Türkçe geçmişi olan zengin bir dildir.
  C) Türk Hava Kurumu bizim için çok önemlidir.
  D) Öğretmenler geleceğin büyüklerini yetiştirmektedir.
  6. “Kötü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olarak kullanılmıştır?

  A) Kötülere hiç kimse yardım etmez.
  B) Kendisi kötü bir işte çalışmaktadır.
  C) Bugün kendimi çok kötü hissetmekteyim.
  D) Eskiden beri kötü yazarım.
  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

  A) Kardeşimin gönlü o kadar zengindir ki anlatamam.
  B) O kapı kilidinin anahtarını kaybetti.
  C) Onun gömleği herkesin ilgisini çekecek kadar güzeldi.
  D) Hidayet’in smaçına demir pota dayanamadı.
  8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde işaret zamir yoktur?

  A) Trafik kazası burada oldu.
  B) Şu ötekinden daha güzel.
  C) Onu değil diğerini almak istiyormuş.
  D) O günlerde insanlar çok sıkıntı çekmişlerdir.
  9. Aşağıdaki birleşik adlardan hangisi belirtisiz ad tamlaması şeklinde oluşmuştur?

  A) Biçerdöver
  B) Şirinevler
  C) Hanımeli
  D) Gecekondu
  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması yoktur?

  A) Onun başka bir düşüncesi vardı
  B) Ceketin altındaki pantolon hiç yakışmamış.
  C) Meyvelerin en kötüsü ve çürüğü bana kalmıştı.
  D) Onunla karşılaşmayalı uzun zaman oldu.


  ..Cevaplar…
  | 1)C | 2)C | 3)A | 4)A | 5)A |
  | 6)A | 7)B | 8)D | 9)C | 10)D |

 4. #14
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1) “Kara”kelimesi aşağıdakilerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?
  A) Alnımıza sürülen bu karayı nasıl temizleriz?
  B) Karadır kaşların ferman yazdırır.
  C) Kara bahtım,kem talihim,taşa bassam iz olur.
  D) Ancak üç ay sonra karaya çıkabildik.  2) “İnmek”sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
  1.Yağmurdan duvar inmiş.
  2.Çocuk,ağaçtan zorlukla indi.
  3.Haberi duyunca yüreğine indi.
  4.Şehre varınca otele indi.

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur?
  A) Her inişin bir çıkışı vardır.
  B) Her çok,azdan olur.
  C) Ağacın yemişini ye,kabuğunu soyma.
  D) Akıllı köprüyü arayana dek,deli suyu geçer.


  Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri
  4) “Dün gece İzmir’de ısı sıfırın altında eksi üç derece dolaylarındaydı.”
  Yukarıdaki cümleden hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz?
  A) gece B) eksi C) derece D) ısı


  5) “de” bağlacı verilen cümlelerin hangisinde “başkalarına yaptığım gibi”anlamını içermemektedir?
  A) Sana bir de kitap alalım.
  B) Bir kitap da sana alalım.
  C) Sana da bir kitap alalım.
  D) Bir tane de kitap sana alalım.

  6) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sadece kendi bildiğini yapmak,başkalarını dinlememek”anlamını vermektedir?
  A) Burnu havada olmak
  B) Burnu Kaf Dağı’nda olmak
  C) Burnundan kıl aldırmamak
  D) Burnunun dikine gitmek  7) “Dışarı”sözcüğü hangi seçenekte yer yön zarfı olarak kullanılmıştır?
  A) Babası eve almadığı için dışarıda kalmış.
  B) Dışarı çıkmayın,öğretmen kızıyor çünkü.
  C) Bu otobüsler dışarı hatlarda çalışacak.
  D) Dışarısı kardan görünmüyor.  8) “Olayı öğrenince son derece kızdı.” Cümlesinde altı çizili sözcük öbeğinin belirteç olarak görevi,aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Durum zarfı
  B)
  Yer zarfı
  C)
  Soru zarfı
  D)
  Nicelik zarfı  9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
  A) Bu ay soğuk günler geçirdik.
  B) Artık dünya teknolojide hızla ilerliyor.
  C) Uzaydan dünyanın fotoğrafları çekiliyor.
  D) Oturma odamızı güneş iyice ısıttı.  10) Aşağıdakilerin hangisinde ortak özne kullanılmamıştır?
  A) Öğretmen soruları okudu ve yanıtladı.
  B) Kitabı okudu,sonra müzik dinledi.
  C) Orhan’ın yüreği yurt sevgisiyle doluydu.
  D) Çocuk kapıdan içeri girdi;salona yöneldi.


  ...Cevaplar…
  | 1)B | 2)B | 3)B | 4)C | 5)D |
  | 6)C | 7)D | 8)C | 9)D | 10)C |

 5. #15
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1. ”Okul,insana doğru şeyler verir.” Cümlesinde türemiş sözcük hangisidir?

  A)
  Okul B) Verir C) Doğru D) Şeyler

  2. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük farklı türdendir.?

  A) İhtiyar, kardeşini arıyor.
  B) Genç insan yorulur mu?
  C) Genç sorumluluğunu bilir.
  D) Taşıtlarda yaşlılara yer veriniz.


  Türkçenin Tarihi,Or Abideleri, Anlatım Bozukluklar, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri
  3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı kullanılamamıştır?

  A) Hangi öğretmen derse gelece k?
  B) Ne iş yapacaksınız?
  C) Sınava kaç gün kaldı?
  D) Siz hangisini alacaksınız?

  4) Hangi cümledeki “ki” ilgi zamiridir?

  A) Yarinki koşuya çok iyi hazırlandım
  B) Ormandaki pınarın suyu buz gibiydi.
  C) Geldim ki tren çoktan kalkmıştı.
  D) Benimkiler daha pahalıdır.  5) ”Dilinin ucunda olmak” deyiminin anlamına gelmeyen hangisidir?

  A) Söyleyeceğini karıştırmak
  B) Her şeyi söylemek
  C) Söyleyecek gibi olmak
  D) Bir türlü söyleyememek


  6. Hangi tamlamada fiilden türemiş isim yoktur?

  A) Arabanın boyası
  B)
  Örgünün kenarı
  C)
  Geçim derdi
  D)
  Görgü kuralı


  7. ”Hasta ol benim için ,öleyim senin için” atasözündeki edatın görevi nedir?

  A) Neden ilgisi kuruyor.
  B) Araç ilgisi kuruyor.
  C) Yön ilgisi kuruyor.
  D) Eşitlik ilgisi kuruyor


  8. Hangi cümlede bağlaç yoktur?
  A) İşler bitmediği için Pazar günü de çalıştım.
  B) Demek ki sizin de gideceğiniz doğruymuş.
  C) Otobüsün arkasından koştum ama yetişemedim.
  D) Bütün çabalarına rağmen dereceye giremedi.  9. ”En az kırk yıl güneşte pişmeden bu sulu meyve ballanmaz.”cümlesinde ismin hangi halleri vardır?

  A) Yalın hali , -i hali
  B) -de hali ,-den hali , -i hali
  C) Yalın hali , -de hali
  D) Yalın hali , -de hali, -den hali


  10. Hangi cümlenin öğelerine ayrılışında yanlışlık yapılmıştır?
  A) Sabah erken kalkınca / elimi yüzümü/ yıkarım.
  B) Ankara’ya / otobüsle / akşam / gideceğiz.
  C) Kuşlar / bahar gelince / dallara/ yuva yaparlar.
  D) Öğrenciler / sınıfta / birlikte / dersi / dinliyorlar.


  ...Cevaplar…
  | 1)A | 2)B | 3)D | 4)D | 5)B |
  | 6)A | 7)A | 8)D | 9)B | 10)C |

 6. #16
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1. ”Soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Soğuk, iliklerimize kadar işlemişti.”cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır? A) Soğuk davranışlardan pek hoşlanmam.
  B) Dışarıda müthiş bir soğuk vardı.
  C) O gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı.
  D) Karayel soğuk bir rüzgar çeşididir.


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad durum ekini almıştır?
  A) Öğretmeni dün çok kızdırdılar.
  B) Öğretmeni az önce yolda gördüm.
  C) Öğretmeni bulursam kitabı veririm.
  D) Öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan.


  3. Aşağıdakilerin hangisinde cevap cümlesi tamlananı düşmüş bir ad tamlamasıdır?
  A) -Bu sizin neyiniz?
  -Kardeşim.

  B) -Yarın nereye gideceksin?
  -Köye.

  C) -Orada kimi göreceksin?
  -Ayşe’yi.

  D) -Bu cetvel kimin?
  -Onun.


  Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

  4. ”-lik”ekiyle türetilmiş sözcüklerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
  A) Elbiselik kumaş almak için çıktılar.
  B) Konuşmasındaki incelik dikkati çekti.
  C) Yalnızlık ona güven duygusu kazandırdı.
  D) Kitaplık eski yerine konulsun.  5. Aşağıdaki cümlelerde geçen niteleme sıfatlarından hangisi durum bildirmektedir?
  A) Şu kahverengi çizgili gömlek pek güzel.
  B) Onun çalışkan biri olduğunu bilmezdim.
  C) Mutfağa yuvarlak bir masa almalıyız.
  D) Elinde,uzunca bir değnek vardı.

  6. ”Kalktığımda yağmur dinmişti.Yağmurun gece,evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epey korkutmuştu.Üç dört gün kapıdan dışarıya çıkamayacağımı sanmıştım.Ama durmuştu işte,sıcak bir rüzgar esiyordu şimdi lodos filan olmalıydı.”
  Bu parçanın anlatımında ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
  A) İşitme B) Görme
  C) Koklama D) Dokunma  7.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ulama vardır?
  A) Dayıya yeğen gerek, gemiye yelken kürek.
  B) Atalar sanatı oğla mirastır.
  C) Aslan ağzından yiyecek alınmaz.
  D) Allah sabırlı kulunu sever.  8. Akdeniz ufkundan esen bu yelde,
  Şu akşam ufkunun menekşe rengi,
  Narlı bahçelerde çocukluk sesim,
  Saf,sedef köpüklü çocukluğum var.

  Yukarıdaki dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
  A) Ses düşmesi
  B) Ses türemesi
  C) Ulama
  D) Ünsüz yumuşaması  9. “Kimi bitkiler, kış mevsiminin sert soğuklarından korunmak zorundadır.”cümlesinin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özne-zarf tümleci-yüklem
  B) Özne-dolaylı tümleç-yüklem
  C) Özne-nesne-dolaylı tümleç-yüklem
  D) Nesne-özne-yüklem  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ,ünsüz düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?
  A) Sabahleyin ufka doğru baktım.
  B) Yollar yılan gibi kıvrılıyordu.
  C) Çağrı cihazını kaybettim.
  D) Küçücük çocukla inatlaşıyor.


  ...Cevaplar…
  | 1)B | 2)D | 3)D | 4)A | 5)B |
  | 6)C | 7)C | 8)B | 9)B | 10)D |

 7. #17
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1- ‘‘Bozmak’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘geçersiz bir duruma getirmek’’ anlamında kullanılmıştır? A. Adamcağızı fena bozdunuz.
  B. Adamcağız politika ile bozmuş.
  C. Eskileri bozuyor, çocuklarını, eşini giydiriyor.
  D. Akşama doğru geldi, pazarlığı bozduğunu söyledi.


  2- ‘‘Çekmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
  - Kapıyı şiddetle çekerek evden çıkıp gitti.
  - Sünger bütün suyu çekti.
  - Ekini tarladan çektiklerini söyledi.
  - İp yeterince çekmediği için, ipe asılan çamaşır yere değdi.
  - Onun bütün masraflarını ben çekiyorum.

  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

  3- ‘‘Koparmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘ilgisini kesmek, önem vermemek’’ anlamındadır?
  A. Meyvayı kopardılar dalından.
  B. Çiçek koparmak isteyince beni çağırdı.
  C. Zehra avcunu yüzüne kapadı, kısa, keskin bir çığlık kopardı.
  D. Sana karşı içimde iki katlı bir ana yüreği var; işte onu koparıp atamıyorum.


  4- Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?
  A. Bu geçen de kim?
  B. Ölüm insanı nerede yakalar?
  C. Gözü yaşlı kaç tane anne var?
  D. Bu duvarı kim yıkmış?


  5- ‘‘Bu sorunun cevabını da sarışın versin.’’ cümlesinde hangi sözcük sıfatken isim gibi kullanılmıştır?
  A. Bu B. Soru C. Cevap D. Sarışın
  6- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isimden türemiş bir fiil değildir?
  A. Havalar iyice ısındı.
  B. Çocuğun konuşması düzeliyor.
  C. Çiçeklerimi arada bir suluyorum.
  D. Güneş ufuktan şimdi doğar.


  7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı bir fiildir?
  A. Güneş ufuktan göründü.
  B. Yağmurun altında ıslandı.
  C. Akşam ezanı okundu.
  D. Parkta biraz dinlendim.


  8-Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır?
  A. İyi dost kara günde belli olur.
  B. Köpek, sahibini ısırmaz.
  C. Adam olana bir söz yeter.
  D. Bir dost kırk yılda kazanılır.


  Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri
  9-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?
  A. köprüler B. yiyor C. yokuşun D. anladı

  10- Yeni şiir ne istiyor ( ) Hemen söyleyeyim ( ) Eskiyi yıkmak ( ) Çünkü her yeni sanat hareketi eskiyi yıkmakla başlar ( )
  Parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki işaretlerden hangileri getirilmelidir?
  A. (?), (, (.), (.)
  B. (?), (.), (.), (.)
  C. (?), (, (…), (.)
  D. (?), (, (, (.)


  11-‘‘Sıkı, geniş, kısa, kalın, bol’’ kelimelerinden ikisinin birden karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Gevşek B. İnce C. Uzun D. Dar

  12-Aşağıdakilerden hangisi somut bir kavramı ifade eder?
  A. Kalabalık B. Sıkıntı C. Mutluluk D. Düşünce

  13-‘‘Aşağı – yukarı’’ sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A. Güzel - çirkin
  B. Sevinçli - üzüntülü
  C. Islak - yaş
  D. Ağlamak – gülmek


  14-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zamir kullanılmamıştır?
  A. Kimse ayranım ekşi demez.
  B. Herkes kendi huyunu beğenir.
  C. Her şeyin bir vakti vardır.
  D. Meyvenin kurdu içinden olur.


  15-‘‘İlerideki yıllarda bu şehir bizden bir parça olacak.’’ cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A. Zamir, isim, sıfat
  B. Sıfat, isim, sıfat
  C. Sıfat, isim, isim
  D. Zamir, isim, zamir


  16-Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?
  A. Kımıldatmaz
  B. Susmazlar
  C. Çalışmam
  D. Gelmeyeyim


  17-‘‘Saçmalamamalısınız’’ fiilinin çatı özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A. Etken - geçişsiz
  B. Edilgen - geçişsiz
  C. Dönüşlü - geçişli
  D. İşteş – geçişsiz


  18-Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi, isim tamlaması biçiminde yapılmıştır?
  A. mirasyedi
  B. vatansever
  C. çöpçatan
  D. ayakkabı


  19-Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz düşmesinin örneği vardır?
  A. Bebeğin minicik elleri vardı.
  B. Azıcık gayret etsen kazanacaksın.
  C. Kitaplarını okulda kaybetmiş.
  D. Pazartesi günü yazılımız var.


  20-‘‘Olmak’’ yardımcı fiili, aşağıdaki kelimelerin hangisi ile kullanıldığında bitişik yazılır?
  A. kayıp B. hasta C. yardımcı D. memnun
  Tuğba ALPAY
  Şirinevler İlköğretim Okulu
  Türkçe Öğretmeni

  ...Yanıtlar…
  | 1)D | 2)C | 3)D | 4)A | 5)D |
  | 6)D | 7)C | 8)B | 9)B | 10)A |
  | 11)D | 12)A | 13)C | 14)D | 15)B |
  | 16)D | 17)A | 18)D | 19)A | 20)A |

 8. #18
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “azarlama” anlamı vardır?

  A)
  Bu romanları beğenmedin mi yani!
  B) Senin yaptığın da iş mi yani?
  C) Yeni ayakkabılarını beğeniyor musun?
  D) Dünkü filmi beğendin mi?


  2. İş işten geçti artık…….

  Yukarıdaki cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun düşmez?

  A) gelse de olur gelmese de.
  B) belki kendisine yardım edebiliriz.
  C) kurtulma ümidi kalmadı.
  D) yetişsek de bir şey yapamayız.


  3. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde “endişe” ve “merak” anlamı vardır?

  A) Bu ne biçim söz öyle.
  B) Hava da bozdu, niye gelmediler acaba?
  C) Demek yemeğe gelmeyecekler öyle mi?
  D) Aman Yarabbi! O ne müthiş haber.


  4. Büyük şehirdeyim,
  Kimse bilmez nerde olduğumu şimdi,
  Kimse bilmez nasıl özlediğimi
  Küçük şehirdeki dostlarımı…

  Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Yalnızlık çektiği
  B) Hasretle dolu olduğu
  C) Büyük şehre alışamadığı
  D) Dertleşerek ferahladığı

  5. I. Neden?
  II. Okula beraber gidelim diye sana uğradım.
  III. Yaa! Geçmiş olsun.
  IV. Sen bugün yalnız gideceksin okula.
  V. Hastayım. Doktor dışarı çıkmamı yasakladı.

  Sıralama nasıl olursa metin, iki kişinin konuşması haline gelir.

  A) 5-3-2-4-1 B) 2-4-1-5-3
  C) 2-3-4-1-5 D) 4-1-2-5-3  6. İnsanın aklını, derin bir denize benzetirsek bilgiler de bu denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri denizden çıkarıp kullanmadıkça bu incilerin taştan bir farkı olmayacaktır.

  Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmıştır?

  A) Bilgiler yararlandıkça değer kazanır.
  B) Bilgilerin çoğalması zamanla olur.
  C) Kolay ulaşılan bilgi çok kullanılandır.
  D) Bilgilerin incilerden daha değerlidir.


  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “heyecan” anlamı vardır?

  A) İçeri girince herkes ayağa kalktı.
  B) Öğrenciler bahçede hemen sıra oldular.
  C) Öğrencilerle tanışmak için can atıyordum.
  D) Sınava girmekten vazgeçtim.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük vardır?

  A) Işık çocuğun gözlerine vuruyor.
  B) Bir an garip bir ses duyduk.
  C) Arıların vızıltısı bir musiki oluşturuyor sanki.
  D) Toprakla uğraşmaktan zevk alırdı.  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cık” eki küçültme anlamı katmamıştır?

  A) Kardeşinin elleri küçük küçücüktü.
  B) Ufukta bir tepecik ve arkasında bizim ev var.
  C) Bademciklerin yine mi şişti?
  D) Küçücük boyuyla ata binmeye çalışıyor.  10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somuttur?

  A) Vicdan B) Mutluluk
  C) Başarı D) Sözlük  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili ad tamlaması yoktur?

  A) Vapurun bacası artık görünmez oldu.
  B) Yakında özel radyolara yayın yasağı konulacak.
  C) Kahvenin önünde birçok adam toplanmıştı.
  D) Ülkemizin sınırlarını Mehmetçikler koruyor.  12. “Aaa! Yağmur yağıyor.”
  “Öff… Yetişir artık.
  “ Hey gidi günler…”

  Verilen cümlelerde, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Özlem B) Beğenme
  C) Şaşma D) Usanç (BıkmA)


  13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiştir?

  A) coşku B) yaprağı C) merdivenler D) tabakta  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerde meydana gelen ses olayı farklıdır?

  A) Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuştu.
  B) Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum.
  C) Karşımda büyücek bir bina var.
  D) Omzum nasıl tutuldu, bir bilsen.  15. “ Karacaoğlan (1606-1698) halk şiirimizin en kuvvetli saz şairlerindendir. Adana’nın Bahçe ilçesinin Farsak köyünde doğmuştur. Yaşadığı çevreyi ve insanları çoşkun bir şekilde anlatmıştır.”

  Cümleleriyle başlayan bu yazının türü ne olabilir?

  A) Söyleşi B) Anı C) Biyografi D) Deneme  16. “ Müze salonlarındaki Türk halıları, birer birer gözümün önünden geçti.”cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) Özne-Zarf tümleci- Dolaylı tümleç -Yüklem
  B) Nesne-Özne- Zarf tümleci-Yüklem
  C) Zarf tümleci- Özne-Dolaylı tümleç
  D) Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem


  17. Güneş geçer gider kararır dağlar,
  Üçgözler üstünde yıldızlar ağlar,
  Bin türlü yolları sılaya bağlar,
  Telleri sızılı sazda sen varsın.

  Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

  A) Dağlar B) Güneş C) Yıldızlar D) Yol  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

  A) Kentin sokakları güzel mi güzeldi.
  B) Mustafa Kemal “Atatürk” soyadını 1934’de aldı.
  C) Onu görünce öyle şaşırdım ki anlatamam.
  D) Okulun bahçesini de şöyle boyayalım.  19. İkindi sıralarında Aksel’in annesi( )
  ( ) Haydi bakalım ( ) Ellerinizi yıkayıp sofraya
  buyurun ( ) dedi.

  Yukarıdaki parantezli () yerlere hangi işaretler konmalıdır?

  A) (.) (-) (!) (.) B) ( (-) (!) (,)
  C) ( (-) (,) (.) D) ( (-) ( (!)  20. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı bir şekilde kurulmuştur?

  A) Abuk subuk konuşmasına kızdım.
  B) Üzerine doğru dürüst bir şeyler al.
  C) Yalan yanlış şeyler söylüyordu.
  D) Eş dost o gün bir araya geldik.


  ...Cevaplar…
  1) B
  2) B
  3) B
  4) D
  5) B
  6) A
  7) C
  8) C
  9) C
  10) D
  11) B
  12) D
  13) A
  14) C
  15) C
  16) A
  17) C
  18) B
  19) B
  20) A

 9. #19
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır? A) Kar dolayısıyla okullar tatil edildi.
  B) İnsanlar her zaman birbirlerine karşı dürüst olmalıdır.
  C) Bugün oldukça fazla kar yağabilir
  D) Her birey bir sorumluluk taşır.


  2. Aşağıda dizelerin hangisinde belirtili ad tamlaması kullanılmıştır?

  A) Son sözlerini hemen söyle ve çık.
  B) Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı
  C) Köyümüzdeki yeşilin etkisini hala unutamıyorum
  D) Bizler tahta masalarda eğitim görmekten son derece mutluyuz.
  3. Aşağıdaki adlardan hangisi yalın haldedir? A) Masa
  B) Deftere
  C) Kitaptan
  D) Silgiyi


  4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isimlerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Gözlük takmadan bu yazıyı okumamam imkansız.
  B) İnsanlar çoğu zaman duygularını ifade edemezler.
  C) Düşüncelerimi paylaşmaktan hoşlanırım.
  D) Dostlar kolay kolay unutulmaz.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır?
  A) Yarın Çalıkuşu romanını okumaya başlayacağım
  B) Türkçe geçmişi olan zengin bir dildir.
  C) Türk Hava Kurumu bizim için çok önemlidir.
  D) Öğretmenler geleceğin büyüklerini yetiştirmektedir.


  6. “Kötü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olarak kullanılmıştır?
  A) Kötülere hiç kimse yardım etmez.
  B) Kendisi kötü bir işte çalışmaktadır.
  C) Bugün kendimi çok kötü hissetmekteyim.
  D) Eskiden beri kötü yazarım.

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
  A) Kardeşimin gönlü o kadar zengindir ki anlatamam.
  B) O kapı kilidinin anahtarını kaybetti.
  C) Onun gömleği herkesin ilgisini çekecek kadar güzeldi.
  D) Hidayet’in smaçına demir pota dayanamadı.


  8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde işaret zamir yoktur?
  A) Trafik kazası burada oldu.
  B) Şu ötekinden daha güzel.
  C) Onu değil diğerini almak istiyormuş.
  D) O günlerde insanlar çok sıkıntı çekmişlerdir.


  9. Aşağıdaki birleşik adlardan hangisi belirtisiz ad tamlaması şeklinde oluşmuştur?
  A) Biçerdöver
  B) Şirinevler
  C) Hanımeli
  D) Gecekondu


  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması yoktur?
  A) Onun başka bir düşüncesi vardı
  B) Ceketin altındaki pantolon hiç yakışmamış.
  C) Meyvelerin en kötüsü ve çürüğü bana kalmıştı.
  D) Onunla karşılaşmayalı uzun zaman oldu.  ...Cevaplar…
  1) C
  2) C
  3) A
  4) A
  5) D
  6) A
  7) B
  8) D
  9) C
  10) D

 10. #20
  yazarcizer
  Guest

  Standart  1) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralması olmuştur? A) Seviyorum güzel yurdumu.
  B) Çalışıyor, kazanıyor, geziyorum.
  C) Uzak değil yurdumun köyleri,
  D) Gölümde yaşıyor, şirin evleri.


  2) “ Toprak Tuğla” sözcükleri arasındaki anlam ilşkisine benzer bir anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangileri arasında vardır?
  A) tuzluk - tuz B) kumaş - pamuk
  C)
  altın - gümüş D) kavun - tarla


  3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüş söz konusudur?
  A) Yılda en az iki ay tatil yapmak gerekir.
  B) Güneydeki i,llerimiz, yıl boyunca daha çok güneş alır.
  C) Ülkemizde ulşım büyük ölçüde kara yolu ile yapılır.
  D) Yüz ölçümü en büyük gölümüz Van Gölü’dür.


  4)Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt(zıt) anlamlı sözcükler birlikte yer almıştır?
  A) Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar,
  B) Tarihe karıştı eski sevdalar;
  C) Beyhude seslenir, beyhude çağlar
  D) Bir sağa, bir sola çoban çeşmesi.

  Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

  5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
  A) Babamdan, geziyi hesaba katarak harçlık istedim.
  B) Baharla birlikte dağın zirvesindeki karlar eridi.
  C) Pazar günü tiyatroya gidelim.
  D) Ayağını yorganına göre uzat.  6) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?
  A) Sonunda bir eve vardım; içi pamuk tarlası
  B) Yokmuş penceresi , kapısı.
  C) Odasında yedi yatak döşeli.
  D) Torbasında dünyalar dolu masalı.  7) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
  A) Recep odunları büyük büyük kesmiş.
  B) Sokakları yaşlı yaşlı insanlar doldurmuştu.
  C) Yolcular birer ikişer gemiden iniyordu.
  D) Yaz kış çalışır, kimseye muhtaç olmazdı.


  8) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?
  A) Küçük kazançlar servet getirir.
  B) Gözün gördüğünü el yapabilir.
  C) Erken kalkan önce doyar.
  D) Bardağı taşıran son damladır.


  9) Aşağıdaki ünlemlerden hangisi, diğerlerinden farklı bir duyguyu anlatır?
  A) Afferin! B) Yaşa! C) Varol! D) Aman!

  10) Aşağıdaki altı çizili zamirlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
  A) Onları acele ile çantalarımıza doldurduk.
  B) Bu en kısa zamanda komutanımıza verilmeli.
  C) Şunu büyükbabama verebilir misin?
  D) Ondan başka emekliye ayrılan oldu mu?  ...Cevaplar…
  1) D
  2) B
  3) A
  4) D
  5) B
  6) C
  7) B
  8) C
  9) D
  10) D

Toplam 3 Sayfadan 2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. 7.Sınıf Türkçe Dersi Yazılı ve Sınav Soruları [ LİNKLER ]
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: Türkçe Öğretmenleri.
  Cevaplar: 31
  Son Mesaj : 01-22-2010, 22:04
 2. 6.Sınıf Türkçe Dersi Yazılı ve Sınav Soruları [ LİNKLER ]
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: Türkçe Öğretmenleri.
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj : 01-22-2010, 17:15
 3. 6.Sınıf Türkçe Dersi Yazılı ve Sınav Soruları [ METİN ]
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: Türkçe Öğretmenleri.
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj : 01-20-2010, 23:06
 4. 5. Sınıf Türkçe Testleri ve Yazılı Soruları [METİN]
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: 5. Sınıf Öğretmenleri.
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj : 01-17-2010, 22:09
 5. 5. Sınıf Trafik Dersi Testleri ve Yazılı Soruları [METİN]
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: 5. Sınıf Öğretmenleri.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01-12-2010, 02:48

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •  
Sitede bulunan linklerin tamamı kopya olup, site sahibiyle ilişkili değildir.Linklerden Ekleyen Kişi Sorumludur. Bu dosyalar size tanıtım amaçlı sunulmaktadır ve site bünyesinde hiçbir dosya bulunmamaktadır. Dosyaları bilgisayarınızda 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır. Dosyalar tanıtım amaçlı olduğundan hak sahibi şahıs veya şirketin bize mail atması halinde,isteği üzerine tüm dosyaları kaldırılır.
RSS Eğitim Haberleri  performans Ödevleri   otobiyografi örnekleri  okul   edisonun hayatı  alexander graham bell hayatı 
1.Sınıf  2.Sınıf  3.Sınıf  4.sınıf  5.sınıf