sosyal bilgiler öğretmenlerine

S-1-) Bilim nedir?sorusuna cevap arayan felsefe ...............felsefesidir.

S-2) Felsefe açıklamak eleştirmek ve ........ .... tır.

S-3) Felsefe yapan kişiye ......................denir.

S-4) ...................... göre Doğru bilgiye ulaşmanın yolu hem akıl hem de deney ve tecrübelerimizdir.S-5-) Hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?

A) Bilginin kaynağı B) Doğru bilgi mümkün mü?
C) Evren nasıl var oldu? D) Bilgi nedir?
E) Var olanın bilgisine nasıl ulaşılır?

S-6-) İnsan her şeyi deney ve tecrübe ile kesin olarak bilebilir. düşüncesi hangi felsefi görüşe aittir?

A) Septisizm B) Rasyonalizm C) Empirizm
D) Pozitivizm E) Pragmatizm

S-7- Bilgi kuramında bilgi için kendisine yönelinen varlığa ne denir?
A) Suje B) Obje C) Gerçek
D) Varlık E) Bilgi

S-8-) Ağaçların yapraklarını erken döktüğünü gören çiftçinin kışın sert geçeceğini söylemesi hangi bilgi türüne girer.

A)Teknik bilgi B) Gündelik bilgi C) Sanat bilgisi
D) Dini bilgi E) Teknolojik bilgi

Aşağıdaki sorularda Doğru için D; yanlış için Y yazınız.

S-9-) Tanrının varlığı felsefenin konusu olmamıştır. ( )
S-10-) Felsefe bilgisi kesindir. ( )
S-11-) Farabi rasyonalist bir düşünürdür. ( )


S-12-)Aşağıdakilerden hangisi klasik bilim görüşüne bir eleştiridir?
A-) Bilimsel bilgiler birikimli değildir.eleştireldir.yanlışa yer yoktur.
B-) Bilim bütün sorunları çözebilir
C-) Bilim adamı genel yasalara ulaşmaya çalışır
D-) Bilimler objektiftir.
E-) Hiçbiri

S-13-) Bilimsel yöntemin ilk aşaması nedir?
A-) Gözlem ve bilgi toplama B-) Deney ve test
C-) Varsayım D-) Problemin tanımı
E-) Yasa

S-14-) Bilim nedir? Bilimin metot ve sonuçları nelerdir? Sorularını araştıran felsefe kolu hangisidir?
A-) Bilgi ferlsefesi B-) Felsefe, bilgisi. C-) Bilimsel felsefe
D-) Bilim felsefesi. E-) Hiçbiri

S-15-) Bugünkü bilimsel bilgiler yarın yerini başka bilgilere bırakabilir. Yanlış olan yeterliliğini kaybeder" görüşü klasik bilim felsefesinin hangi eleştirisini işaret etmektedir.?
A-) Bilim her sorunu çözebilir.
B-) Bilim adamı tam anlamıyla objektif olamaz.
C-) Bilimsel Bilgiler birikimli değil,eleştirel ve devrimseldirler.
D-) Bilim bütün sorunları çözemez
E-) Bilim genelleme yapar

S-16-)Bilimsel yöntemin son aşaması nedir?
A-) Gözlem yapmak
B-) Varlığın kökeni ve bilgisi
C-) Ortak doğruların mümkünlüğü
D-) Eleştirel ve mantıklı olma
E-) Evrensel yasa veya teorilere ulaşmakS-17-) - Rasyonalist filozoflara göre bilgiler zihnin ilkeleri ile belirlenir.
-- septisizm düşüncesine göre insan doğru bilgiye ulaşsa bile doğruluğunu ispat edemez.Bu nedenle ulaşamaz...
Rasyonalizm ve septisizmin tartıştığı konu, bilgi felsefesinin hangi problemi ile ilgilidir?
A-) Bilginin kaynağı problemi
B-) Bilginin imkânı problemi
C-) Bilginin sınırı problemi
D-) Bilginin varlığı problemi
E-) Bilginin doğruluğu problemi

S-18-) Toplumu ve toplumsal olayları inceleyen bilim dalı hangidir?
A) Kimya. B) Sosyoloji. C) TarihD) Zooloji. E) Botanik

S-19-) Rönesansta ortaya çıkan "hümanizm" düşüncesinin ana fikri nedir? A) İnsanın özgürlüğü.B) Bilginin gücü
C) Özgür fikirleriD) Felsefe bilgisi
E) Bilim felsefesinin konularıS-20-) Bilginin kaynağı hem deney hem de akıldır iddiası hangi görüşe aittir?
A) Rasyonalizm B) Kritisizm
C) Septisizm D) Kutsal kitaplar E) Empirizm


Not: Süre 40 dakikadır. Her soru 5 puandır.

Bülent ÜNAL
Ders Öğretmeni

S-1-)Aşağıdakilerden hangisi klasik bilim görüşüne bir eleştiridir?
A-) Bilimsel bilgiler birikimli değildir.eleştireldir.yanlışa yer yoktur.
B-) Bilim bütün sorunları çözebilir
C-) Bilim adamı genel yasalara ulaşmaya çalışır
D-) Bilimler objektiftir.
E-) Hiçbiri

S-2-) Bilimsel yöntemin ilk aşaması nedir?
A-) Gözlem ve bilgi toplama B-) Deney ve test
C-) Varsayım D-) Problemin tanımı
E-) Yasa

S-3-) Bilim nedir? Bilimin metot ve sonuçları nelerdir? Sorularını araştıran felsefe kolu hangisidir?
A-) Bilgi ferlsefesi B-) Felsefe, bilgisi. C-) Bilimsel felsefe
D-) Bilim felsefesi. E-) Hiçbiri

S-4-) Bugünkü bilimsel bilgiler yarın yerini başka bilgilere bırakabilir. Yanlış olan yeterliliğini kaybeder" görüşü klasik bilim felsefesinin hangi eleştirisini işaret etmektedir.?
A-) Bilim her sorunu çözebilir.
B-) Bilim adamı tam anlamıyla objektif olamaz.
C-) Bilimsel Bilgiler birikimli değil,eleştirel ve devrimseldirler.
D-) Bilim bütün sorunları çözemez
E-) Bilim genelleme yapar

S-5-)Bilimsel yöntemin son aşaması nedir?
A-) Gözlem yapmak
B-) Varlığın kökeni ve bilgisi
C-) Ortak doğruların mümkünlüğü
D-) Eleştirel ve mantıklı olma
E-) Evrensel yasa veya teorilere ulaşmak

S-6-) - Rasyonalist filozoflara göre bilgiler zihnin ilkeleri ile belirlenir.
-- septisizm düşüncesine göre insan doğru bilgiye ulaşsa bile doğruluğunu ispat edemez.Bu nedenle ulaşamaz...
Rasyonalizm ve septisizmin tartıştığı konu, bilgi felsefesinin hangi problemi ile ilgilidir?
A-) Bilginin kaynağı problemi
B-) Bilginin imkânı problemi
C-) Bilginin sınırı problemi
D-) Bilginin varlığı problemi
E-) Bilginin doğruluğu problemi

S-7-) Toplumu ve toplumsal olayları inceleyen bilim dalı hangidir?
A) Kimya. B) Sosyoloji. C) TarihD) Zooloji. E) Botanik

S-8-) Rönesansta ortaya çıkan "hümanizm" düşüncesinin ana fikri nedir? A) İnsanın özgürlüğü.B) Bilginin gücü
C) Özgür fikirleriD) Felsefe bilgisi
E) Bilim felsefesinin konularıS-9-) Bilginin kaynağı hem deney hem de akıldır iddiası hangi görüşe aittir?
A) Rasyonalizm B) Kritisizm C) Septisizm
D) Kutsal kitaplar E) Empirizm

S-10-) Bilim nedir?sorusuna cevap arayan felsefe .........felsefesidir.

S-11) Felsefe açıklamak eleştirmek ve ........ .... tır.

S-12) Felsefe yapan kişiye ......................denir.

S-13) ...................... göre Doğru bilgiye ulaşmanın yolu hem akıl hem de deney ve tecrübelerimizdir.S-14-) Hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?

A) Bilginin kaynağı B) Doğru bilgi mümkün mü?
C) Evren nasıl var oldu? D) Bilgi nedir?
E) Var olanın bilgisine nasıl ulaşılır?

S-15-) İnsan her şeyi deney ve tecrübe ile kesin olarak bilebilir. düşüncesi hangi felsefi görüşe aittir?

A) Septisizm B) Rasyonalizm C) Empirizm
D) Pozitivizm E) Pragmatizm

S-16- Bilgi kuramında bilgi için kendisine yönelinen varlığa ne denir?
A) Suje B) Obje C) Gerçek
D) Varlık E) Bilgi

S-17-) Ağaçların yapraklarını erken döktüğünü gören çiftçinin kışın sert geçeceğini söylemesi hangi bilgi türüne girer.

A)Teknik bilgi B) Gündelik bilgi C) Sanat bilgisi
D) Dini bilgi E) Teknolojik bilgi

Aşağıdaki sorularda Doğru için D; yanlış için Y yazınız.

S-18-) Tanrının varlığı felsefenin konusu olmamıştır. ( )

S-19-) Felsefe bilgisi kesindir. ( )

S-20-) Farabi rasyonalist bir düşünürdür. ( )Not: Süre 40 dakikadır. Her soru 5 puandır.

Bülent ÜNAL
Ders Öğretmeni


güzel günler göreceğiz .. .