İçeriğe geç
Etkinlik Paylaş / Ana Sayfa / Lise / Fizik / Fizik Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı – Eylül 2021-2022

Fizik Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı – Eylül 2021-2022

  Fizik dersi için Eylül Ayı 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı dosyasını word olarak aşağıdaki indir butonundan indirebilirsiniz. Dosya içeriği aşağıya indir butonunun altında metin olarak yazılmıştır. Oradan da kopyala yapıştır yapabilirsiniz.

  indir

   

  2021-2022 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ……………….. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

  SENEBAŞI FİZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

  TOPLANTI TARİHİ:  01.09.2021

  TOPLANTI SAATİ  :   10:30

  TOPLANTI YERİ    :   Öğretmenler odası

  TOPLANTI NO        :   1

  GÜNDEM MADDELERİ :

  1. Açılış ve yoklama,
  1. 2. 2020-2021 Eğitim-öğretim yılında yıl sonu zümre öğretmenler kurulu toplantısı

  alınan kararların incelenmesi

  1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun incelenmesi, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

   

  4.Covid-19 salgının uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve pandemi döneminde öğrencilere verilecek psikolojik destek çalışmaların tespit edilmesi,

   

  1. Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak bu konuların yıllık planlara uygun dağıtılması

   

  1. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

   

  1. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle ( BEP uygulanacak öğrenciler ), öğrenme güçlüğü çeken çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

   

  1. 8. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği ve ortak çalışmalar,

   

  1. 9. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması

   

  1. 10. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.

   

  1. 11. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç- gereç v.b öğretim materyallerinin belirlenmesi.

   

  1. 12. Pandemi dönemi boyunca öğrencilerin geri kaldıkları konuların telafi edilmesi için alınması gereken önlemler,

   

  1. 13. Sınavların, ortak sınav (şekli, zamanı, sayısı) tarihleri tespiti,

   

  1. 14. Proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması.

   

  1. Dilek ve temenniler

   

  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (ALINAN KARARLAR VE KONUŞMALAR)

   

  1.Zümre öğretmenleri,…………………………………. katılımlarıyla toplantı başladı.

   

  2.Bir önceki toplantıda alınan kararlar …………………. tarafından  okundu. Alınan kararların genellikle uygulandığı belirtildi.

   

  1. 3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gözden geçirildi, Genel ve özel amaçları özenle incelendi, Öğrencilerin söz konusu kanun amaç ve ilkelerine göre yetiştirilmesi gereğinin önemi üzerinde durularak Ulusumuzun bizlere emaneti olan gençlerimizin, standartları Atatürk tarafından belirtilmiş olan çağdaşlık çizgisinin üzeri bir medeni hayat düzeyini yaşamaları için, kendilerine en güzel referans teşkil edecek öğretmenlerinin, gerek mesleklerine ilk başladıklarında ettikleri yeminlerinde ve Anayasamızda ifade edilen, Atatürk milliyetçiliğine, Onun ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı birer Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmalarının, gerekse yaşadıkları hayat tarzı ile öğrencilerimize örnek olmalarının önemi üzerinde duruldu.

   

  1. Covid-19 salgını uzaktan eğitim süresince yeri geldikçe şu kurallara dikkat etmeleri  konusunda bilgilendirmeler yapılacak:
  • 1-Okul zamanı da dahil kalabalık yerlerde maske takılması,
  • 2- Okulda ve çevrede kişiler arasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi,
  • 3-Okulda ve çevremizde dezenfektan kullanımına ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi,
  • 4- Su ve sabun kullanımının teşvik edilmesi,

  Ayrıca sağlık bakanlığının uygulamalarına ve uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği,   bilgilendirilme yapılması kararlaştırıldı.

   

  5. Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslere yansıtılması konusunun 2504-2488- sayılı  tebliğler dergilerindeki ilgili bölümleri yeniden incelenerek tekrar ele alındı. Söz konusu dergilerin belirttiği esasların yıllık planlarda temel başlıklar halinde, günlük planlarda 2504 sayılı tebliğler dergisindeki açıklamalar ışığında ayrıntılı olarak işleneceği fizik dersi zümre öğretmenler kurulu başkanı tarafından hatırlatıldı.
  1. 6. Dersin işlenişinde soru cevap, test, problem çözme haricinde yeni ölçme ve değerlendirme metodlarınında (kavram haritası, fizik portfolyosu ve performans çalışmalarına) ve deney, gözlem, gösteri ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntemlerine de yer verilmesi kararlaştırıldı.
  2. BEP programı uygulanan öğrencilere yapılacak çalışmaların Rehberlik servisi yardımı ile yapılması yönetmelik gereğidir. Bu çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettirilmelidir. BEP planı öğrenci seviyesine uygun mutlaka hazırlanacaktır.

   

  1. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin okul ve öğrenci başarısı üzerine etkilerinden söz etti. Okul öğretmenleri arası diyalog ve iletişimi güçlendireceğinden öğrencilerin soru ve sorunlarını o konunun uzmanı öğretmenle görüşmesinin tek ders öğretmenine bağlı kalmamasının öz güvenlerini ve başarılarını geliştirici yönde etkilerinin olduğunu belirtildi.

  Matematik öğretmenleriyle “Üslü ve Köklü Sayılar, denklem çözümleri ve özel üçgenler” konularında, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile “Anlaşılır cümle kurma, Okuduğunu anlama yöntemleri” konularında ve Kimya öğretmenleriyle “Atom’un yapısı, İyonların oluşumu, Elektron yörüngeleri, Elektronların enerji seviyeleri ve orbitallere dağılımı” konularında işbirliği yapılmasının fizik dersinin diğer derslerin desteğinde yürütülmesi ve başarının artırılması açısından önemlidir.

   

  1. 9. Branş bazında eğitim ve öğretim ile ilgili yeniliklerin takip edilerek öğrencilerin bilgilendirilmesi, girdikleri sınavlarda okul etkinliklerinde öğrencilerin ödüllendirilmesi, öğrenci başarısı için önemli olduğu vurgulandı. Fizik dersi konuları, ile teknolojik gelişmeler arasında ilişkiler kurularak öğrencilere yansıtılmasına karar verildi.

   

  1. Fizik dersinin yeni vizyonu ve eğitimde gelinen son durum konuşuldu. Artık Çağdaş öğretim metotlarının ve yeni ölçme ve değerlendirme metotlarının uygulanmasının zorunlu hale geldiği bu konuda daha yoğun bir çalışma yapılmasına karar verildi. Ders dışında öğrencilerin kendilerine güvenin arttırılması ve insanlarla iyi ilişkiler kurarak farklı düşünme teknikleriyle farklı çalışmalar yapmaları için rehberlik yapılmasına karar verildi.

   

  1. Gelişen teknolojinin yaptığımız işi çok kolaylaştırdığını, artık onlarca kelime yerine kısa bir animasyonun, etkili bir sununun amaçlarımıza ulaşma da çok fayda sağladığını belirtti. Fizik biliminin yeni ve en hızlı şekilde gelişen bir bilim olduğu, her gün yeni bilgilerin ortaya çıktığı vurgulandı. Öğrencilerimize dersimizi en doğru ve en etkili bir şekilde verebilmek için gündemi takip etmenin çok önemli olduğu belirtti.

   

  1. 12. Geçtiğimiz 2 eğitim öğretim yılı boyunca karşılaştığımız pandemi dolayısıyla öğrencilerimiz çoğu ders ve konuda yeterli düzeyde eğitim alamamış ve türlü sebeplerden ötürü bazı konularda geri kalmış olabilir.

  Bu konuların telafisi için öncelikle öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için bir önceki eğitim öğretim yılı kazanımlarını kapsayan genel bir değerlendirme sınavı oluşturulabilir.

  Konulara başlarken; o konu için temel oluşturan bilgilere ait kazanımları tekrar edebiliriz ve bu konu ile ilgili konu özetlerini öğrencilere dağıtabiliriz.

  Öğrencilerin istekli olması halinde DYK ile bu eksik konuları tekrar edebiliriz.

  Öğrencilerin Youtube gibi video barındıran sitelerdeki konu anlatım videolarına erişmelerini sağlayabiliriz.

   

  1. 1.Sınavlar klasik olarak yapılacak ancak klasik sınavın soru biçimi klasik – eşleştirme- test – boşluk doldurmaca – ucu açık sorular- ve kavram haritaları ile zenginleştirilecektir. Sınavlarımız idaremizin belirlediği tarihlerde ortak yapılacağından, yapılacak sınavların yazılıları ortak olarak komisyon tarafından hazırlanacak, yazılılar en az 10 gün önceden duyurulacak ve sonuçlar 10 gün içerisinde ilan edilmesi şeklinde karar alındı. 2. sınavların uygun olduğu şartlarda test olarak yapılması kararlaştırıldı.

   

  1. Projelerin öğrenciyi araştırmaya sevk edecek yönde ve kaynakların belirtilerek verilmesi ve zamanında toplanması bunların öğrenci sorumluluğunu geliştirici yönlerinin bulunması nedeniyle, en az yazılı yoklama notları kadar önemli olduğu bir defa daha teyit edildi. Ayrıca projelerin kasım ayında verilip Nisan ayının ikinci haftası toplanmasına, bu aylar arasında ön değerlendirmelerin yapılmasına, projelerin dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

  Projelerin değerlendirilmesinde birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla değerlendirme planının aşağıdaki gibi yapılması kararlaştırıldı.

  ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

       1-Plan ve şekiller …………………………………..  15 puan

      2-Araştırma, kaynaklarından yararlanma ….  15 puan

      3-İfadenin düzgünlüğü ve anlaşılırlığı ……….30 puan

      4-Vardığı sonuçtaki isabet ve doğruluk …….30 puan

      5-Ödevin zamanında hazırlanıp teslimi …….10 puan

  Çevre şartları göz önüne alınarak, öğrencilerden yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak proje ve seminer çalışmaları konularının öğrencilerle birlikte tespit edilmesi kararı alınarak, yapılacak çalışmalara azami önem verilecek ve mutlaka sonuçlandırılmasının önemi üzerinde durulacak. Performans ve Proje konularının aşağıda belirtilen başlıklardan olması kararı alındı.

  9.SINIF Fizik Proje Konuları

  • Fizik Biliminin Gelişimine Katkıda Bulunan Bilim Adamları ve Yaptıkları Çalışmalar
  • Kuvvet
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Madde ve Öz kütle
  • Bir Boyutta Hareket
  • İş, Enerji ve Güç
  • Mekanik Enerji
  • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  • Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
  • Hâl Değişimi ve Isıl Denge
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Genleşme
  • Elektrostatik

   

  10. SINIF Fizik Proje Konuları

  • Aynalar
  • Işığın Kırılması ve Mercekler
  • Gölge Oluşumu Basınç
  • Kaldırma Kuvveti
  • Elektrik Devreleri
  • Mıknatıslar
  • Manyetik Alan
  • Su Dalgaları,
  • Ses Dalgaları
  • Işığın Yansıması ve
  • Aydınlanma

   

  11. SINIF Fizik Proje Konuları

  • Vektörler
  • Bağıl Hareket
  • Dinamik
  • Enerji
  • İtme ve Momentum
  • Tork ve Denge
  • Elektriksel Kuvvet, Alan, Potansiyel ve Potansiyel Enerji
  • Kondansatörler
  • Manyetik Alan ve İndüklenme
  • Alternatif Akım Devreleri
  • Transformatörler

   

  12. SINIF Fizik Proje Konuları

  • Düzgün Çembersel Hareket
  • Açısal Momentum
  • Kütle Çekimi ve Kepler Yasaları
  • Basit Harmonik Hareket
  • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
  • Elektromanyetik Dalgalar
  • Radyoaktivite
  • Atom Modelleri
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Özel Görelilik Kuramı
  • Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik Olay, Compton Olayı
  • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

   

   

  1. Bu görüş ve düşüncelerle toplantı kapatıldı.

  Fizik Öğretmeni                     Fizik Öğretmeni                        Fizik Öğretmeni

  01/09/2021

  Okul Müdürü

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir