İçeriğe geç
Etkinlik Paylaş / Ana Sayfa / Lise / Fizik / 2. Dönem Fizik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı 2021

2. Dönem Fizik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı 2021

  2021 2. dönem Fizik dersi zümre öğretmenleri toplantı tutanağı word dosyasının içeriğini aşağıda paylaşıyoruz. Metin olarak aşağıda paylaşılmış Fizik Zümresini word formatında indirmek için sayfanın en altındaki indir butonuna tıklamanız gerekmektedir.

  2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

  ………………………….. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

  FİZİK DERSİ DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

   

  Toplantı Tarihi : 16.02.2020

  Toplantı No       : 2

  Toplan Yeri      : Öğretmenler Odası

  Toplantı saati    : 12 30

   

  GÜNDEM :

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının okunması
  3. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem zümrelerinde alınan kararların gözden
   geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
  4. Okul sınavlarında ve TYT-AYT de başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.
  5. Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,
  6. Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir
   alınması,
  7. Proje Ödevleri ile ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi
  8. Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,
  9. Yıllık ve günlük planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi,
  10. Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,
  11. Dilek ve Temenniler

   

         GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

  1. Yapılan yoklama ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
  2. Türk Milli Eğitiminin amaçları okundu. Her öğretmende bulunması gerektiği ve öğrencilerin bu amaçlara göre yetiştirilmesi konusunda titiz olunması istendi
  1. Bir önceki zümre toplantı kararlan okunup değerlendirilmesi,

  Birinci  zümre öğretmenler kurulu tutanağında alınan kararlar ………………………….. tarafından okundu.

  Toplantıda alınan kararların uygulanmasında herhangi bir problemin yaşanmadığını konusunda zümre öğretmenleri görüş  birliğine vardı. Okulun var olan fiziki durumu içerisinde iyi bir dönem geçirildiği söylendi.

  Alınan karaların uygulandığı görüldü.

  Dönemin değerlendirilmesine geçildi.

               İlk dönem sınav yapılamadığı için ölçme değerlendirme faaliyetlerinin ikinci döneme kaydırıldığı,

  Derslerin büyük bir kısmının uzaktan eğitim yöntemi ile yapıldığı için eğitim öğretim çalışmalarında beklenen başarının altında verim alındığı söylenebilir.

  1. Okul sınavlarında ve TYT VE AYT de başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.

   Sayısal bölümler için ve hatta yeni sisteme göre bütün bölümler içinde Fizik dersinin TYT VE AYT başarısı için önemli bir yer tutuğunu bundan dolayı bu dersin iyi öğrenilmesi gerektiğini öğrencilere anlatmalıyız. EBA üzerine uygulanacak testlerle konuyu unutmamaları sağlanmalı. Verilecek performans ödevleri ile fizik dersinin günlük hayat il bağlantı kurmaları amaçlanmalıdır.

  1. Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,

  Fizik dersinde başarıyı arttırmak için;

  “Fizik en zor derstir, çalışsan da başaramazsın” fikrinin kırılması, bunu yapabilmek içinde basit problemlerden başlayıp karmaşığa doğru gidilmesi,

  Derslere başlamadan önce dersin konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine; konuya ilişkin kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine;

  Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit dijital kaynak ve araç ve gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere açıklanmasına;

  İşlenilecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan karalara uyulmasına;

  Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak, genellikle ödül alma      uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine, ızdırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar, duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;

  Öğrencilerin aktif olarak uzaktan eğitim sürecine katılmalarının sağlanmasına;

  Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirildikten sonra özetleme yapılmasına;

  1. Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir alınması,

  Ölçme değerlendirme çalışmaları kapsamında;

  1. dönem 1. Yazılı sınavı 1Mart-15 Mart arasında okul zümre başkanları toplantısında alınan kararlar doğrultusunda bir tarihte yapılmasına;
  2. dönem 1. Yazılı ise nisan ayı içerisinde okul zümre başkanları toplantısında alınan kararlar doğrultusunda bir tarihte yapılmasına;
  1. Proje Ödevleri ile ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi

  Proje Ödevlerinin , Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine  uygun olarak  belirtilen  1.Dönem  zümre  toplantısında  alınan kararlar  doğrultusunda  Nisan ayının ikinci  haftasında toplanacağı ve mayıs ayı başında bu değerlendirme yapılacağı belirtildi

  1. Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,

  Hangi konularda kimlerle işbirliği yapılacağı birinci dönem yapılan zümre toplantısında şu şekilde belirlenmişti. Özellikle Matematik öğretmeniyle işbirliği  içinde olmanın önemi vurgulanmıştı ve Kimya öğretmeni ile de işbirliği içinde olunması gerektiği karara bağlanmıştı. Birinci dönem boyunca ilgili konularla bağlantılı olarak Matematik ve Kimya öğretmenleriyle yapılan işbirliğinin yine ikinci dönemde de devam etmesine karar verildi. Coğrafya öğretmenleriyle deprem konusunda işbirliği yapılmasına karar verildi.

  1. Yıllık ve günlük planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi,

  Planların uygulanmasında eğitim faaliyetlerinin büyük bir kısmının uzaktan eğitim çalışmaları ile yapılması dolayısı ile zamandan kayıp yaşanmadığı, ortak sınav yapılmadığı için ders kayıplarının yaşanmadığı dolayısıyla planlarda 9 ve 10. Sınıflarda bir gecikme olmamıştır. Fakat  11. Sınıflarda yıllık planlarda belirtilen sürelerden 10 saatlik bir gecikme yaşandığını belirtti.

  1. Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,

  Dersleri uzaktan eğitim yoluyla yaptığımız için ders öncesi power point sunumlarının hazır olması, bu sunumlarda animasyon, video ve diğer dijital içeriklere yer verilip, öğrencilerin derse ilgilerinin arttırılması gerekmektedir.

  Yazılılarda basit düzeyde daha fazla soru sorularak  ve  40  dakikada  çözülecek  şekilde  hazırlanmasını, EBA üzerinden kısa ev  ödevleri  verilmesi ve  öğrencilerin  günlük   planlı  çalışmaya sevk  edilmesini  önerdi.

               11 . Dilek ve Temenniler:

  Tüm fizik grubu öğretmenlerimiz olarak alınan kararlara azami ölçüde uymanın yarar getireceği düşüncesi ile bu toplantıların resmi olanı dışında da her an yapılabilir olması ve bu şekilde başarının daha da artacağı tartışmasız kabul edildi . İyi dileklerle toplantı başkan tarafından sona erdirildi. Üyeler teşekkür ederek ayrıldılar.

  indir

  Zümre öğretmenler toplantı tutanağının word dokümanını indirmek için yukarıdaki indir butonuna  tıklayınız.

  “2. Dönem Fizik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı 2021” hakkında 1 yorum

  1. pandemi dönemi ile ilgili maddelerin de eklenmiş olduğu bir zümre toplantısı tutanağını zor buldum sitenizde. teşekkürler..

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir