Etkinlik Paylaş / 2. Sınıf / 1. Sınıf - ilkokuma / Çevremizdeki Canlılar – Yaprak Test

Çevremizdeki Canlılar – Yaprak Test

HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –9     ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR

TEST- 9

Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : ……………..

Okul No : ………………. Sınıfı :………….

1. Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıktır?

A.Ağaç B. Taş C.Toprak

2. Hangisi canlıların ortak özelliğidir?

A. Beslenme B.Konuşma C. Gülme

3. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bir bitkidir?

A. Elma B. Mantar C. Armut

4. Hangi bitki suda yaşar?

A. Mısır B. Buğday C. Nilüfer

5. Hangi hayvanın etinden ve sütünden yararlanırız?

A. Öküz B. Koyun C. Tavuk

6. Hangi hayvan yük taşımada kullanılır?

A. İnek B. Koyun C. At

7. Tavuk ve horozların barınağına denir?

A. Kafes B. Kümes C. Ağıl

8. Koyun ve keçilerin barınağına ne denir?

A. Ağıl B. Ahır C. Kümes

9. Arıların barınağına ne denir?

A. Kümes B. Kafes C. Kovan

10. Bitkiyi toprağa bağlayan bölüme ne denir?

A. Yaprak B. Kök C. Dal

11. Hangi hayvan yüzgeçleriyle hareket eder?

A. Kuş B. Balık C. Tavuk

12. Canlıların kendine benzer yavrular üretmesine ne denir

A. Çoğalma B. Büyüme C. Beslenme

13. Hangisi evcil bir hayvandı?

A. Aslan B. Kaplan C. Koyun

14. Hangisi vahşi bir hayvandır?

A. Köpek B. Timsah C. Kedi

15. Hangi davranış trafik kurallarına uyar?

A. Kırmızı ışıkta geçmek

B.Yeşil ışıkta geçmek

C. Sarı ışıkta geçmek


HAYAT BİLGİSİ ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR TESTİ II

HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –9    ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR

Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : ……………..

Okul No : ………………. Sınıfı :………….

TAMAMLA-9
karada,tay,ahır,çiçekleri,ağıl,tohumla,canlı,suda,etinden – sütünden,çiçekli

Aşağıdaki boş yerleri yukarıdaki kelimelerle tamamlayınız.

1. Bitki ve hayvanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . varlıklardır.

2. Elma ve armut gibi bitkilere . . . . . . . . . . . . . . . . bitkiler denir.

3. Koyunun hem . . . . . . . . . . . . . . hem de . . . . . . . . . . . . . yararlanırız.

4. At, eşek, koyun . . . . . . . . . . . . . . . . .yaşayan hayvanlardır.

5. Balıklar . . . . . . . . . . . . . . . . yaşarlar.

6. Çiçekli bitkiler . . . . . . . . . çoğalır.

7. Atın yavrusuna . . . . . . . . . . . . . . . . denir.

8. Koyun ve keçilerin barınağına . . . . . . . . . . . . . . .denir.

9. At, öküz, ve ineğin barınağına . . . . . . . . . . . . . . . denir.

10. Park ve bahçelerdeki . . . . . . . . . . . . . . . . .. . koparmak yanlıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.