Toplam 2 Sayfadan 2. Sayfa BirinciBirinci 12
Toplam 20 sonuçtan 11 ile 20 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #11
  yazarcizer
  Guest

  Standart  1) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaşma sesi yoktur? A) Burslu okumayı aklına koymuş.
  B) Kalemini yere düşürmüşsün.
  C) Cevap anahtarını henüz hazırlamadım.
  D) Yeni sokak lambalarını gördün mü?


  2) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki alırken bir ünlü kaybına uğramıştır? A) Oktay Akbal’ın kitaplarıyla tanışmamın uzunca bir öyküsü var.
  B) Dün akşam Azra Erhat’ın Mavi Yolculuk adlı kitabını fazlaca okudum.
  C) Sait Faik’in öykülerinin özelliklerini ayrıca anlatacağım.
  D) Deniz, Cahit Külebi’nini Sivas Yollarında adlı şiirini iyice ezberledi.
  3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe olduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz?
  A) salon B) düşman C) orman D) çamur
  4) “Ben de çoşku içinde o insan seline kapılmış koşuyordum… Benim de türeğim hayecandan yerinden fırlayacakmışcasına çarpıyordu. Bu kalabalıkta onu, Gazi Paşa’yı, kurtarıcımızı görmek mümkün müydü?”
  Paragrafta aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
  A) Ünsüz yumuşaması
  C) Ünlü daralması
  B) Ünsüz sertleşmesi
  D) Kaynaştırma
  5) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Bir yudum sevgi için neleri feda etmezdi.
  B) Onun bu kadar dar görüşlü olabileceğini hayal bile edemezdim.
  C) Hayatım renkleniyor, geleceğim ışıl ışıl parlıyordu.
  D) Öğrenciler sıkıntılı bir şekilde sınıfa girdiler.


  6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur?
  A) Neye yarar, neye yarar dedikçe insan hiçbir şey yapamaz olur.
  B) Kendi varlıklarından memnun olanlar, iyi sonuçlar yaratırlar.
  C) Bilgi farklılık yaratan bir bağdır
  D) O, insanın öğrenme kapasitesinin ne kadar büyük ve şaşırtıcı olduğunu biliyordu.

  7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Köyceğiz’de bir başka mavidir gökyüzü.
  B) Aydınlarımız günlük kaynaklarının kaybolmasından korkarlar.
  C) Sevgi nedir, nasıl hissedilir, nasıl verilir?
  D) Fuat Bey, emredersiniz efendim, diyerek uzmanları çağırttı.
  8) ‘Babam, sabah kalktığımız kadar cahil, gece yatağa girmenin en büyük günahlardan biri olduğuna inanırdı. Her gün yeniş bir şeyler öğrenmememizi isterdi. Belirli bir şey öğrenmemizi öğrenmek istemezdi,öğrendiğimiz her yeni şeyin bizi bambaşka bir insan yaptığını ve bizleri tekdüzelikten ve sıkıntıdan kurtardığını söylerdi. Akşam yemeğinde öğrendiğimiz bilgileri hep birlikte paylaşırdık.’
  Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öğrendiğimiz yeni bilgilerin paylaşılması çok önemlidir.
  B) Her zaman değişik konular öğrenmek gerekir.
  C) Öğrenilen yeni şeyler insanı değiştirir.
  D) Hiçbir şey öğrenmeden günü geçirmek günahtır.

  9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Hayat hem acı hem de tatlı sürprizlerle doludur.
  B) Sınavda yaptığı yanlışlar, Meltem’i bütün doğrularını götürmüş.
  C) Burkulan ayağını ılık suyla değil soğuk suyla yıkamalısın
  D) aydınlığa ulaşmaya çalıştıkça karanlığa gömülüyoruz sanki.

  10) ‘ Dünyamız
  Oysaki insanlar vardır yeryüzünde
  İşimiz, derdimizin ortağı
  Dostumuz kardeşimiz insanlar
  Onları düşündüğüm zaman
  Öyle bağlanıyorum ki hayata
  Gecelerim gündüz olur.’
  Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) bileşik sözcük
  B) ünsüz düşmesi
  C) ünsüz yumuşaması
  D) türemiş sözcük

  ...Cevaplar…

  | 1)B | 2)C | 3)D | 4)C | 5)D |

  | 6)B | 7)A | 8)C | 9)C | 10)B |

 2. #12
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) Güzel- çirkin
  B) İyi- kötü
  C) Akıllı- zeki
  D) Gelmek-gitmek
  2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Polisten kaçan hırsız karanlık sokaklara doğru kaçtı.
  B) Geceleyin karanlıkta dolaşmaktan hep korkmuşumdur.
  C) Bu karanlık sokaklar tek arkadaşımdır benim.
  D) Onun babası karanlık işler çevirmektedir
  3. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada verilmiştir?

  A) Bu sevda ömrümün ilk ve tek sevdasıydı
  B) Hayal mi gerçek mi bilemiyorum.
  C) Ayrılığın ne demek olduğunu şimdi anladım
  D) O güzel kirpiklerin beni benden aldı
  4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi taşıdığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Üveye etme özünde bulursun,geline etme kızında bulursun
  B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
  C) Körle yatan şaşı kalkar
  D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın hem olumlu hem de olumsuz yönü bir arada verilmiştir?
  A) Babam Ankara’da küçük ama kullanışlı bir ev aldı.
  B) Amcamın köyde geniş ve güzel bir bahçesi var.
  C) Uçurtmama renkli ve uzun bir kuyruk taktım.
  D) Romanın sade ve akıcı bir dili okuyucuyu büyülüyor.
  6. Aşağıda dizelerin hangisinde şarta bağlı bir durum vardır?

  A) Kederimin sebebini söyleyeceğimi zannetmeyiniz.
  B) Git ama karanlık olmadan geri dön.
  C) Tüm bu olan bitenleri unutalım.
  D) Onu bu halde görmek beni kahrediyor.
  7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

  A) Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
  B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir
  C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin
  D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.
  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır?

  A) Masal çocukların hayallerini geliştirmektedir.
  B) Şiir, insanlara bir duygu zenginliği katabilmelidir.
  C) Hikaye,olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan bir yazıdır.
  D) Anı, hatırlandıkça insanlarda duygu değişimi yapabilmelidir.
  9. “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır” sözüyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir yakınlık söz konusudur?

  A) Körle yatan şaşı kalkar
  B) İsin yanında is, misin yanında mis olursun
  C) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
  D) Dikensiz gül olmaz

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

  A) Bu roman, kurtuluş savaşı yıllarını anlatmaktadır.
  B) Romanda ilginç betimlemeler ve büyülü bir üslup dikkat çekiyor
  C) Yazar romanda o dönemle ilgili köy yaşamı hakkında bilgiler veriyor.
  D) Eleştirmenler bu romanla değişik görüşler ortaya atmışlardır.


  ...Yanıtlar…

  | 1)D | 2)D | 3)B | 4)A | 5)A |

  | 6)B | 7)A | 8)D | 9)B | 10)C |

 3. #13
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? A) Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.
  B) Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır.
  C) Hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat.
  D) Herkesin aklı bir olsa,koyuna çoban bulunmaz.

  2) Aşağıdaki dörtlüğün hangi dizesinde,ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?
  A) Havalar güzel gidiyor;
  B) Sen de çiçek açtın erkenden
  C) Küçük zerdali ağacım,
  D) Aklın ermeden.
  3) “ Ev – oda” sözcüklerindekine benzer bir anlam ilişkisi,aşağıdaki sözcüklerin hangileri arasında vardır?
  A) Demirci – demir B) Okul – öğretmen
  C) Gemi - kamara D) Fırıncı – ekmek
  4) “Boy” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzunluk” anlamında kullanılmıştır?
  A) Gördüğümüz pitonun boyu altı metre vardı.
  B) Kıyı boyunca yürüdük.
  C) On saat boyunca konuşmuşlar!…
  D) Kavgada boyunun ölçüsünü almıştı.
  5) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
  A) yurt B) bol C) sinek D) süre

  6) Aşağıdaki sözcüklerden hangileri özelden genele doğru sıralanmıştır?
  A) varlık – tahıl – başak – buğday – tane
  B) canlı – kuş leylek – kanat
  C) küpe – altın – metal – varlık
  D) cansız – kılıç – kalkan – ok
  7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır?
  A) Gönlüm herkese hoşgörülü ile bakıyor.
  B) Derdim büyüktür kimselere söyleyemem.
  C) Bilim çağında yaşıyoruz.
  D) Sözüm çevreyi kirletenlere.
  8) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
  A) Çocuklardan hiçbiri bahçeye çıkmak istemiyor.
  B) Birkaç sepet elma toplamamız gerekiyor.
  C) Kimi insanları memnun edemezsiniz.
  D) Birçok arkadaşım seneye yurt dışına gidiyor.
  9) “İnsan , çalıştığının karşılığını alır.” Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümle ile çelişir?
  A) Ne ekersen onu biçersin.
  B) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
  C) Emeksiz yemek olmaz.
  D) Besle kargayı oysun gözünü.
  10) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “takı” sözcüğündeki yapım ekiyle türetilmiştir?
  A) Tartı B) Askı C) Sevgi D) Katkı

  ...Cevaplar…

  | 1)B | 2)D | 3)C | 4)A | 5)C |

  | 6)C | 7)C | 8)A | 9)D | 10)A |

 4. #14
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1) Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğelerine yanlış ayrılmıştır? A) Kardeşin / çalışkanlığı ile / tanınıyor.
  B) Buraya / kim bilir / ne zaman / gelir.
  C) Korku / her insanda / az yada çok / vardır.
  D) Yemek yemeye / şimdi / başladık.

  2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ekfiilin hikaye kipiyle çekimlenmiştir?
  A) Soruları kolayca çözüverdik.
  B) Tek arzusu Avrupa’yı dolaşmaktı.
  C) Seni soran, amcanın kızıymış.
  D) Proje üç yılda tamalanabildi.
  3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
  A) Anlatılanları hiç dinlemedi.
  B) Bu, annemin isteğiydi.
  C) Zaman ona da gerçeği öğretir.
  D) Ali’yi dinler bundan sonra.
  4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnızca zamirin altı çizilmiştir?
  A) Hiç kimse buradan ayrılamaz.
  B) Bu, birçok gencin düşlerini süslüyor.
  C) Orada bu akşam sizi de görebilecek miyiz?
  D) Birçoğunuz o gün kendinizi bana anlatamadınız.
  5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?
  A) Sen bu işi kolay mı sanıyorsun?
  B) Nasıl gideceğimizi biliyor musunuz?
  C) Yarın mı gidecektik oraya?
  D) O, nasıl bir insandır?


  6) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü yönünden farklıdır?
  A) Sanatçının ilk işi gözlemdir.
  B) Duvarlar nemlenmiş.
  C) Radyoyu kurcalama çocuğum.
  D) Dün sen mi aradın beni?
  7) Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca farklıdır?
  A) Oturmak yok bundan sonra.
  B) Sende çalışma isteği de yok.
  C) Bu işte kar yok değil.
  D) Kaç gündür arayan soran yok.
  8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “gerçek” anlamda kullanılmıştır?
  A) Bu gün neşe doluyum.
  B) Duru bir anlatımı vardır Yunus’un.
  C) Ruhundaki fırtına yüzüne vurmuştu.
  D) Okuldan ilk kez kaçmıştım, korkuyordum.
  9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir (buyurmA) anlamı yoktur?
  A) Eve gidecek ders çalışacaksın.
  B) Gel de inan söylediklerine.
  C) Doğru söyle.
  D) O zaman gelir; kendin yaparsın!
  10) Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir ad tamlaması vardır?
  A) Nisan ayı yağmurlu olur.
  B) Çalışma saatleri yeniden düzenleniyor.
  C) Su testisi su yolunda kırılır.
  D) Gümüş künyesi kaybolmuştu.  ...Cevaplar…

  | 1)B | 2)B | 3)A | 4)D | 5)D |

  | 6)A | 7)C | 8)D | 9)B | 10)D |

 5. #15
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1- “Geleceğinizin nasıl olmasını istiyorsanız ……………… öyle ………………” cümlesindeki boşlukları en uygun şekilde aşağıdakilerin hangisiyle tamamlayabiliriz?

  A) çocukları - planlayınız
  B) gençleri - eğitiniz
  C) insanları - korkutun
  D) doğayı - anlayın  2- Aşağıdaki kelimelerden hangisi Büyük Ünlü Uyumuna uymaz?

  A) Ankaralı
  B) İstanbullu
  C) Malatyalı
  D) İzmirli


  3- “Karanlık” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) Karanlık basmadan gidelim.
  B) Yine karanlık işler çeviriyorsun.
  C) Odanın içi çok karanlıktı.
  D) Çok derin, karanlık bir kuyuya rastladım.  4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır?

  A) Güneş, hem ısı, hem de ışık kaynağıdır.
  B) Kaya, arkadaşlarıyla buluştu.
  C) Ay sonunda para pul kalmadı.
  D) Anadolu İnsanı cömerttir.


  5- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi sıfat değildir?

  A) Bu insanlarla uğraşılmaz.
  B) Kötü çocuklarla oynama.
  C) Kaç kişi geldi.
  D) Soruların bazısı zordu.
  6- “Bunu sana vermem” cümlesinin fiilinin kipi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Görülen Geçmiş Zaman - 1. tekil şahıs
  B) Şimdiki Zaman - 1. Çoğul şahıs
  C) Geniş Zaman - 1. Tekil Şahıs
  D) Gelecek Zaman - 1. Tekil Şahıs
  7- “Geçen gün bu sokakta bir ev yandı.” Cümlesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?

  A) Özne
  B) Dolaylı Tümleç
  C) Zarf Tümleci
  D) Nesne
  8- Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir cümledir?

  A) Bu yıl soğuklar erken başladı.
  B) Her konuda fikrimi sorardı.
  C) Herkesle iyi geçinirdi.
  D) Saygıda kusur etmezdi.
  9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

  A) Yoldaki işaretlere dikkat et!
  B) Bu arabayla gidilmez ki!
  C) Yaşça daha mı büyüksün?
  D) Daha bir evde alamadık!
  10- Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

  A) Olağanüstü olaylar vardır.
  B) Kahramanları devler, periler olabilir.
  C) Yaşanması mümkün olayları anlatır.
  D) Olaylar hayal ürünüdür.
  ...Cevaplar…

  | 1)B | 2)B | 3)B | 4)C | 5)D |

  | 6)C | 7)D | 8)B | 9)D | 10)C |

 6. #16
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Şuralarda bir okul olacaktı.
  B) Bir yağmur yağdı görmelisin.
  C) Bir park biliyordum, onu bulamadım.
  D) Dersin ortasında sınıfa bir çocuk girdi.
  2. “Çizmeden yukarı çıkmak” deyiminin anlamına en uygun olanı hangisidir?
  A) Pahalı mallar almaya kalkışmak
  B) Başkalarının sırtından geçinmek
  C) Başkalarının işini engellemek
  D) Bilmediği işlere kalkışmak


  3. “Türk Ordusu Sakarya’yı bir yay gibi sarıyordu.” Cümlesinde kaç kaynaştırma vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
  4. Hangi cümlede sıfat tamlaması yoktur?
  A) Neşeli günlerini anımsıyor
  B) Mermer merdivenleri tırmandı
  C) Batık gemiyi kıyıya çektiler
  D) Durgun sulara bakıyordu
  5. Hangi cümlede yazım yanlışı bulunan sözcük vardır?
  A) İstanbul’a geldiler
  B) İzmir’in Kurtuluşu parçasını okuduk.
  C) Selim’in tarlasını gördük.
  D) Zonguldağa gidecegiz.
  6. Hangi sözcük ismin durumlarından birinde değildir?ü
  A) Defteri
  B) Yazıya
  C) Kazı
  D) Evde
  Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri  7. “Şiirin genelinde kötümser bir duygu seziliyor.”cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?ü

  A) isim, sıfat ,isim
  B) sıfat , isim ,sıfat
  C) isim,isim ,sıfat
  D) sıfat ,sıfat, isim  8. “Küçük çocuk , annesini görünce ağlamayı bıraktı.” Cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
  A) Belirtili nesne
  B) Zarf tümleci
  C) Özne
  D) Belirtisiz nesne  9. Tamlananı zamir olan isim tamlaması hangisidir?
  A) Evlerin bazıları
  B) Birinin çantası
  C) Onun istedikleri
  D) Bazılarının davranışı  10. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
  A) Koş,ta uzaklara git.
  B) Mutfakdaki tabak kırıldı.
  C) Git ,te cetvelini getir.
  D) ”Bir duygu ki esiyor üfül üfül.
  ...Cevaplar…

  | 1)C | 2)C | 3)A | 4)B | 5)D |

  | 6)C | 7)A | 8)D | 9)A | 10)B |

 7. #17
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1) ”Bu kitap beni sardı.”cümlesindeki “sarmak”sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çekmek B) Etkilemek
  C) Rahatlamak D) İlgilendirmek  2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır?
  A) Kime ne diyeyim,kaderim böyle!
  B) Dumanım,başımın süsü.
  C) Umudum bitmedi daha ağacım.
  D) Çıkmayan canda umut var.

  3) Hangi sözcükte hece düşmesi vardır?
  A) Öpücük B) Azıcık
  C) Körpecik D) Minicik


  Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri


  4) İnsandan fazla söz açtım
  Yakınmaya başlayalı;
  Yermek değildi maksadım
  Dil durmuyor, ne yapmalı?
  M.Faik Ozansoy

  Dörtlüğünde kaç yerinde ulama vardır?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4  5) Çocukluğum olmadı benim.Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz.Bir şey söyleyeyim mi ben size?İhtiyarlığı da olmuyor öylesinin.İnsan, çocukluğunda yaptıklarını anlatır da gözlerinin içi parlar.Ben kendimde değil,başkalarında gördüm onu.
  Paragrafın konusu nedir?
  A) Yaşlanma korkusu B) Gelecek kaygısı
  C) Çocukluğa özlem D) Gençlik yılları


  6) ”Bu” sözcüğü cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır?
  A) Bu işi yapabilecek başka adam yok muydu?
  B) Toplum, bu insanlara sahip çıkmalı değil mi?
  C) Bu herkesin üstesinden gelebileceği bir iş değil!
  D) Bu mahallenin muhtarı kim?
  7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu olarak yazılan sözcük yer-yön zarfı görevindedir?
  A) Bu arada bir genç dışarıya çıktı.
  B) İçeriyi güzelce temizlemen gerekiyor.
  C) Az ileri gider misin arkadaşım?
  D) Geride kimseyi göremiyordum.
  8) ”Kayık ,koyun yüzünde,yarışa çıkmışçasına hızlandı.”cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
  A) Özne B) Dolaylı tümleç
  C) Nesne D) Zarf tümleci
  9) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut addır?
  A) Bir gün olup toprağına ulaşsam,
  B) Gözlerimden döksem sevinç yaşını.
  C) Sancağının gölgesinde dolaşsam,
  D) Öpsem,öpsem toprağını,taşını.
  10) ”-ler”,cümlelerin hangisinde, eklendiği sözcüğe çokluk anlamı katmamıştır?
  A) Büyük şehirlerde hayat çok zorlaştı.
  B) Dağlarımızda çok güzel yabani çilek yetişir.
  C) kendileri bugün toplantıya başkanlık edemeyecek.
  D) Artık parmaklarını bile oynatamıyordu…


  ...Cevaplar…
  | 1)B | 2)C | 3)D | 4)A | 5)C |

  | 6)C | 7)C | 8)C | 9)B | 10)C |

 8. #18
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
  A) Güzel- çirkin
  B) İyi- kötü
  C) Akıllı- zeki
  D) Gelmek-gitmek


  2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) Polisten kaçan hırsız karanlık sokaklara doğru kaçtı.
  B) Geceleyin karanlıkta dolaşmaktan hep korkmuşumdur.
  C) Bu karanlık sokaklar tek arkadaşımdır benim.
  D) Onun babası karanlık işler çevirmektedir
  3. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada verilmiştir? A) Bu sevda ömrümün ilk ve tek sevdasıydı
  B) Hayal mi gerçek mi bilemiyorum.
  C) Ayrılığın ne demek olduğunu şimdi anladım
  D) O güzel kirpiklerin beni benden aldı


  4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi taşıdığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Üveye etme özünde bulursun,geline etme kızında bulursun
  B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
  C) Körle yatan şaşı kalkar
  D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın hem olumlu hem de olumsuz yönü bir arada verilmiştir?
  A) Babam Ankara’da küçük ama kullanışlı bir ev aldı.
  B) Amcamın köyde geniş ve güzel bir bahçesi var.
  C) Uçurtmama renkli ve uzun bir kuyruk taktım.
  D) Romanın sade ve akıcı bir dili okuyucuyu büyülüyor.


  6. Aşağıda dizelerin hangisinde şarta bağlı bir durum vardır?

  A) Kederimin sebebini söyleyeceğimi zannetmeyiniz.
  B) Git ama karanlık olmadan geri dön.
  C) Tüm bu olan bitenleri unutalım.
  D) Onu bu halde görmek beni kahrediyor.


  7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

  A) Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
  B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir
  C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin
  D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır?

  A) Masal çocukların hayallerini geliştirmektedir.
  B) Şiir, insanlara bir duygu zenginliği katabilmelidir.
  C) Hikaye,olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan bir yazıdır.
  D) Anı, hatırlandıkça insanlarda duygu değişimi yapabilmelidir.


  9. “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır” sözüyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir yakınlık söz konusudur?

  A) Körle yatan şaşı kalkar
  B) İsin yanında is, misin yanında mis olursun
  C) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
  D) Dikensiz gül olmaz


  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

  A) Bu roman, kurtuluş savaşı yıllarını anlatmaktadır.
  B) Romanda ilginç betimlemeler ve büyülü bir üslup dikkat çekiyor
  C) Yazar romanda o dönemle ilgili köy yaşamı hakkında bilgiler veriyor.
  D) Eleştirmenler bu romanla değişik görüşler ortaya atmışlardır.

  ...Cevaplar…
  1) C
  2) D
  3) B
  4) A
  5) A
  6) B
  7) A
  8) C
  9) D
  10) B

 9. #19
  yazarcizer
  Guest

  Standart

  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU
  6
  -A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR.

  Adı-Soyadı:
  Numarası: Notu:

  .................................................. .....................
  Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarmış. Birden çocuk ayağı takılıp düşüyor ve canı yanıp 'AHHHHH' diye bağırıyor.
  İleride bir dağın tepesinden 'AHHHHH' diye bir ses duyuyor ve şaşırıyor.
  Merak ediyor ve
  - ''Sen kimsin?'' diye bağırıyor. Aldığı cevap 'Sen kimsin?' oluyor.
  Aldığı cevaba kızıp - ''Sen bir korkaksın!'' diye tekrar bağırıyor. Dağdan gelen ses 'Sen bir korkaksın!' diye cevap veriyor.
  Çocuk babasına dönüp
  - ''Baba ne oluyor böyle?'' diye soruyor.
  -
  ''Oğlum'' der babası, ''Dinle ve öğren!'' ve dağa dönüp ''Sana hayranım!'' diye bağırıyor.Gelen cevap ''Sana hayranım!'' oluyor. Baba tekrar bağırıyor, ''Sen muhteşemsin!'' Gelen cevap; ''Sen muhteşemsin!'. Çocuk çok şaşırıyor, ama halen ne olduğunu anlayamıyor.Babası açıklamasını yapıyor:
  - ''İnsanlar buna yankı derler, ama aslında bu yaşamdır. Yaşam daima sana senin verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız davranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi istediğin zaman daha çok sev! Daha fazla Şefkat istediğinde, daha şefkatli ol! Saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duy. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de daha sabırlı olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır, her kesiti için geçerlidir.'


  S.1)

  S.2)
  S.3)

  S.4) Yukarıdaki parçadan beşer tane isim ve fiil kökü yazınız (10 Puan)


  İSİM KÖKÜ FİİL KÖKÜ  S.5
  ) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5 Puan)

  Yazarın herhangi bir konu hakkında, özel görüş ve düşüncelerini ispatlama gereği duymadan, kendisiyle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne .................................... denir.
  Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların .................., ...................., .................., ................... belirtilerek anlatıldığı yazı türüne hikâye denir.

  S.6) Aşağıdaki kelimeleri gerçek ve mecaz anlama gelecek şekilde birer cümlede kullanınız. (6 Puan)


  Gerçek anlam Mecaz anlam
  Sert
  Sıcak
  Renkli

  S.7
  ) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almıştır? (4 Puan)

  A)Babam çok hastalandı.
  B)Kırtasiyeden kalemlik aldım.
  C)Ağaçlar iyice yeşillendi.
  D)Çocuklar ön kapıya yöneldi.

  S.8) Aşağıdaki cümleleri sebep sonuç ilişkisi kuracak şekilde tamamlayınız. (5 Puan)

  Kağan ders çalışmadığı .................................................. .......................
  .................................................. ......................
  gözlük kullanmaya başladı.

  S.9) Aşağıdaki parçada yanlış yazılmış kelimeleri bulup doğru yazılışlarını kutucuğa yazınız. (10 Puan)

  İyi hatırlıyorsam tanıdığım bütün Türklerin evinde yemek yedim. Konyada selçuklu yemeği, Eskişehir‘de Osmanlı yemeği yedim. Zenginlerin ve fakirlerin evlerinde kahvaltı etdim. Sadece türkiyede böyle bir misafirperverlik vardır. Türk‘ün misafirperverliği sadece yemeğe dayanmaz, Türk‘ün misafiri olunca misafir oldukdan başka birçok da hediye alınır.


  Yanlış Doğru  s.10
  ) Aşağıda verilen kelimelerden istediklerinizi kullanarak birer tane nesnel ve öznel yargı ifade eden cümle yazınız. (5 puan)

  güneş, hava, Atatürk, güzel, kitap, sonbahar, sevmek, İstanbul, ölmek,

  Nesnel yargı: .................................................. .................................................. ...............................

  Öznel yargı: .................................................. .................................................. ...............................

  S.11) Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? (5 puan)

  a) Çekirgem uçar gelir
  b
  ) Kanadın açar gelir
  c
  ) Kısa da boylu çekirgem
  d
  ) Ekini biçer gelir

  S.12
  ) Aile hakkında düşüncelerinizi anlatan bir deneme yazınız.(30 puan)

  Türkçe Öğretmeni

 10. #20
  yazarcizer
  Guest

  Standart  Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarmış. Çocuk ayağı takılıp düşüyor ve canı yanıp ‘Ahhhhhh!’ diye bağırıyor.
  İleride bir dağın tepesinden ‘Ahhhhhhh!’ diye bir ses duyuyor ve şaşırıyor.
  Merak ediyor ve:
  - “Sen kimsin?” diye bağırıyor. Aldığı cevap “Sen kimsin?” oluyor.
  Aldığı cevaba kızıp:”Sen bir korkaksın!” diye tekrar bağırıyor. Dağdan gelen ses “Sen bir korkaksın!” diye cevap veriyor.
  Çocuk babasına dönüp:
  - “Baba ne oluyor böyle?” diye soruyor.
  - ”Oğlum” der babası, ”Dinle ve öğren!” ve dağa dönüp ”Sana hayranım!” diye bağırıyor. Gelen cevap ”Sana hayranım!” oluyor. Baba tekrar bağırıyor, ”Sen muhteşemsin!” Gelen cevap; ”Sen muhteşemsin!’. Çocuk çok şaşırıyor, ama halen ne olduğunu anlayamıyor. Babası açıklamasını yapıyor:
  - ”İnsanlar buna yankı derler, ama aslında bu, yaşamdır. Yaşam, daima sana senin verdiklerini geri verir. Yaşam, yaptığımız davranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi istediğin zaman daha çok sev! Daha fazla şefkat istediğinde, daha şefkatli ol! Saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duy. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de daha sabırlı olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır, her kesiti için geçerlidir.”
  -SORULAR-
  S.1) Çocuğun her söylediğinin tekrar duyulmasının nedeni ne olabilir? (5 Puan)
  (10 puan)
  S.2) Sizce metnin başlığı ne olamalıdır?(10 Puan)

  S.3) Metnin ana fikri nedir? (10 puan)

  S.4 Aşağıdaki paragrafta parantezli yerlere hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? (10 puan)
  “İşini olabilecek titizlikte yürütür ( ) dükkânını tertemiz tutardı ( ) Dükkânda her şeyin bir yeri vardı ( ) Bir gün acele bir alışveriş anında ( ) titrek parmaklarıyla toz şeker tartıyordu( )”
  S.5 Aşağıdaki kelimelerin aldığı ekleri inceleyiniz. Bu eklerin kelimelere kazandırdığı anlamları düşünerek yapım eki mi çekim eki mi olduğunu belirtiniz. (15 puan )
  Kelime Kelimenin kökü ve türü Aldığı ek Yapım eki Çekim eki
  kulaklık
  çizgi
  geldi
  teyzesi
  kitapçı
  S.6 Noktalı yerlere cümlenin öznel mi, nesnel mi olduğunu belirtin (10 puan)
  * 29 Ekim 1923′te Cumhuriyet ilan edildi. …………… * En güzel ilimiz, Ankara’dır. ……………
  * Yağmur altında yürümek çok zevklidir. …………… * Artık kimseye güvenilmiyor. ……………
  * Çalıkuşu, Reşat Nuri’nin en önemli romanıdır. …………
  S.7 Aşağıdaki köklere örnekte olduğu gibi -lik, -gi, -daş, -(i)m, eklerinden uygun olan birini getirerek yeni kelimeler türetiniz. Türettiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız. (10 puan )
  Kök Ek Yeni Kelime Cümle
  sev -gi sevgi Sevgi dolu,savaşsız bir dünya istiyoruz.
  seç
  kitap
  meslek
  bit
  tuz

  S.8 Bir semt pazarından yola çıkarak yola çıkarak bir olay yazısı yazınız.
  (30 puan)

  Süre 40 dakikadır. Kâğıt düzeni, yazım ve noktalamaya dikkat ediniz.
  Başarılar dilerim…

Toplam 2 Sayfadan 2. Sayfa BirinciBirinci 12

Benzer Konular

 1. 6.Sınıf Türkçe Dersi Yazılı ve Sınav Soruları [ LİNKLER ]
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: Türkçe Öğretmenleri.
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj : 01-22-2010, 17:15
 2. 5. Sınıf Türkçe Testleri ve Yazılı Soruları [METİN]
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: 5. Sınıf Öğretmenleri.
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj : 01-17-2010, 22:09
 3. 5. Sınıf Trafik Dersi Testleri ve Yazılı Soruları [METİN]
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: 5. Sınıf Öğretmenleri.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01-12-2010, 02:48
 4. 4. Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: 4. Sınıf Öğretmenleri.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 12-31-2009, 14:10
 5. 4. Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları
  Konuyu Açan: yazarcizer, Forum: 4. Sınıf Öğretmenleri.
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj : 12-31-2009, 14:08

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •  
Sitede bulunan linklerin tamamı kopya olup, site sahibiyle ilişkili değildir.Linklerden Ekleyen Kişi Sorumludur. Bu dosyalar size tanıtım amaçlı sunulmaktadır ve site bünyesinde hiçbir dosya bulunmamaktadır. Dosyaları bilgisayarınızda 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır. Dosyalar tanıtım amaçlı olduğundan hak sahibi şahıs veya şirketin bize mail atması halinde,isteği üzerine tüm dosyaları kaldırılır.
RSS Eğitim Haberleri  performans Ödevleri   otobiyografi örnekleri  okul   edisonun hayatı  alexander graham bell hayatı 
1.Sınıf  2.Sınıf  3.Sınıf  4.sınıf  5.sınıf