Sosyal bilgiler dersi çalışmaları..

2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı eki K cetvelinin Diğer Ödemeler başlık bölümünün 6. kısmında şu hüküm yer almıştır:

"6. 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 540 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır."

2010 yılında, bu hükme göre işlem yapılacaktır.
ilköğretim sosyal bilgiler kaynak sitesi