Arkadaşlar iki alternatif sunuyorum...

1.alternatif: anasitemizden indirebilirsiniz...
adres:http://www.sbsarsivi.com/Forum/dyned...oru-t-562.html

2.alternatif:buyrun burda....

2008 - 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
.............. İLKÖĞRETİM OKULU
SENE SONU DYNED ÇALIŞMALARI TUTANAĞIDIR.
1. Dağıtılan ilk DYNED CD'sinin hatalı olması sebebiyle 1. Dönem kurulum yapılamamıştır.
2. 2. Dönem Bilgi Teknoloji ve Tasarım dersi Öğretmenimizin temin etmiş olduğu ikinci cd'de de sorun çıkması sonucu DYNED Eğitim sistemi ................ İl Sorumlusu .............. ile görüşülerek DYNED CD'sinin en son sürümü rica edilmiştir.
3. DYNED Eğitim sistemi .............. İl Temsilcisi ..............t arafından gönderilen cd 15 bilgisayardan sadece bir bilgisayara sorunsuz yüklenebilmiştir,diğerlerinde sorun vermiştir. Son olarak, ........................İlköğretim Okulu'nda cd'nin kurulumunu yapan öğretmenlerden alınan son DYNED kurulum cd'si ile tüm bilgisayarlarda kurulum tamamlanmıştır.
4. Bilgisayar laboratuarında gerekli alt yapının tam olmaması,internet ağından kaynaklanan sorunlar ve kulaklık,mouse,internet kablosu,klavye,eternet kartı vb. eksiklikler sebebiyle kurulum gecikmiştir.
5. DYNED Eğitim sistemi (Dyned bilgisayar sorumlusu olmadığı için) Bilgi Teknoloji ve Tasarım dersi Öğretmeni ..................ve Dyned sorumlusu İngilizce Öğretmeni ............tarafından bilişim teknoloji sınıfındaki tüm bilgisayarlara kuruldu.
6. DYNED yönetici şifresi kullanılarak sınıflar oluşturuldu ve öğrenciler kaydedildi.
7. Öğrencilere oturum açma kimlikleri ve şifreleri dağıtıldı ve DYNED'in içeriği, DYNED CD'sinin kurulumu, programın nasıl kullanılacağı konularında bilgi verildi.
8. Evlerinde bilgisayarı ve internet bağlantısı olan öğrencilere Dyned CD'si verildi. (Bilgisayarı ve internet bağlantısı olan öğrenci sayısı çok az olduğu için ve okuldaki bilgisayar laboratuarındaki teknik sorunlar ve eksiklikler sebebiyle DYNED Eğitim sisteminden istenilen ölçüde yarar sağlanamamıştır)
9. Tüm öğrenci grupları (4-8. sınıflar) geçmiş yılların bilgi eksiklikleri olması ve hazır bulunuşlarının yeterli olmaması sebebiyle First English yazılımından başlatıldı.
10. Uygulama da birçok sorunla karşılaşıldı. Bunlar:
-- Öncelikle öğretmenlere verilen bilgilendirme semineri oldukça yetersizdi. CD kurulumu, e-okuldan öğrenci listelerinin aktarılması gibi temel konular seminerde iyi anlaşılamadı.
-- Seminerde verilen kurulum CD leri Vista olan bilgisayarlarda soruna sebebiyet verdi.
-- Okuldaki ses kartı olmayan ya da bozuk olan bilgisayarların ses problemi ve öğrencilerin mikrofon ihtiyaçları maddi zorluklar sebebiyle tam çözümlenemedi.
-- Öğrencilerin sistemi kullanmak istedikleri zamanlarda sık sık bağlantı sorunu ile karşılaşıldı. Bunlardan birkaçı:
o Gerekli Dyned Dosyaları açılamıyor c:/program files/dyned/versionw.ını
o c/dyned/system file/data gibi bir uyarı çıkması
o Server da static yazması
o Dışa aktarıp şifreyle karşılaştırmamıza rağmen bazı öğrencilerde şifre hatalı demesi
o "Çalışılabilecek grup bulunmamaktadır" uyarısı.
o "Bu sizin ilk çalışmanız gibi gözüküyor" uyarısı
o "Ürünlere ulaşılamaz" uyarısı
o "CDROM BULUNAMADI" uyarısı
o Error returned from CLSN(2) hatası
o Dyned çalışma hatası, corrupted server settings(1): mono.records.dyned.com
- Bu sorunların çözümünde yeterli yardım alınamaması öğrencilerin DYNED programına olan ilgilerini ve meraklarını azalttı.
- DYNED dil eğitim sisteminin uygulanmasındaki en büyük zorluklardan birisi de haftada bir ders saati ayırma problemi. Yüklü olan müfredatı yetişmeye çalışırken ve SBS sınavına hazırlanma telaşı sebebiyle maalesef haftada bir ders saati ayırmak mümkün olmadı. Okulun bulunduğu sosyo-ekonomik şartlar gereği öğrencilerin büyük çoğunluğunun kişisel bilgisayara sahip olmaması bu sistemin sadece okulda kullanılmasına sebep oldu. Öğrenciler öğle aralarında ve bilgisayar derslerinde sistemi kullanmaya çalıştılar.
- Tüm aksaklık ve sorunlara rağmen olabildiğince eğitim-öğretim yılı boyunca DYNED çalışmaları yapıldı ve yeterli kullanım sağlanamadığı için de okul puanı belirlenememiştir.
- Okulumuzun bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarlardaki teknik sorunlar ve eksiklikler sebebiyle kurulumun gecikmesine rağmen 2009-2010 Eğitim Yılı başında daha sistemli ve düzenli bir şekilde DYNED Eğitim sisteminin kullanılacağına inanılmaktadır.
.................................................. .........
DYNED İngilizce Okul Sorumlusu Okul Müdürü

alıntıdır...kendinize göre ayarlayınız....