*

Kavşak Çncesi yön Levhası
Girişi Olmayan
Yol Kavşağı
Girişi Olmayan
Yol Kavşağı
Kavşak içi Yön Levhası
(Havaalanı)
Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)Meskün Mahal (İlçe Merkezi) Levhası
Meskün Mahal (Köy) Levhası
Coğrafi Bilgi (Dağ Geçidi) Levhası
Coğrafi Bilgi (Köprü-Nehir) Levhası
Mesafe Levhası
Yaya Geçiti
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Durak
İlk Yardım

Çeşme


Piknik Yeri
Yürüyüş Başlangıcı
Anayol Bitimi
Jandarma

Polis


Kavşak İçi Yön Levhası
Kavşak İçi Yön Levhası (Turistik Mahal)
İl Sınır Levhası
Meskün Mahal (İl Merkezi) Levhası
Meskün Mahal Sonu İşaret Levhası (İlçe Merkezi)


Mekün Mahal Sonu İşaret Levhası (Köy)
Coğrafi Bilgi (Göl) Levhası
Meskün Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası
Önceliği Olan Yol

İleri Çıkmaz YolAnayol
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı
Şerit Kullanımı Levhası (Başüstü)
Çayhane veya Kafeterya

LokantaGirişi Olmayan
Yol Kavşağı
İlerideki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren Yön Levhası
Kavşak Öncesi Şerit Seçim Levhası
Türkiye Devlet Sınırı Levhası

Meskün Mahal Sonu İşaret Levhası (İl Merkezi)Coğrafi Bilgi (Dağ) Levhası
Okul Geçidi
Hastane
Tek Yönlü Yol Levhası

Tamirhane


Telefon
Akaryakıt İstasyonu
Kamp Yeri
Karavanlı Kamp Yeri

Karavanlı ve Çadırlı Kamp Yeri


Yangın Tehlikesi
Şerit Kullanımı Levhası (Tırmanma)
Yüzme Yeri
Yüzülmez

Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası