Araçtan çıkarılan kazazede :

Baş veya göğüs yaralanması varsa sırtının altı beslenerek Sırtüstü yatar şekilde.

Nefes borusunda tıkanıklık varsa ağızdan kusmuk veya kan geliyorsa başı yana yatık şekilde yatırılmalıdır.


Solunumu kontrol etmek için kazazedenin nefesi dinlenir ve göğüs hareketleri izlenir..

Göğsüne aldığı darbe ile yaralanma sonucu solunumu zayıflamış veya durmuş kazazedenin başı ve göğsü biraz yukarı kaldırılarak yarı oturur duruma getirilir ve kazazedenin üzerindeki sıkı giysiler gevşetilir...
Boğulma hallerinde kazazede de baygınlık ve bilinç kaybı görülür.bu sebeple dilin geriye kayarak nefes borusunu tıkamasını önlemek için kazazede sırtüstü yatırılmalı ve baş çeneden geri itilerek nefes borusu açık tutulmalıdır...

Kazazede yan yatış durumunda iken sırtına vurulmak sureti le öksürmesi sağlanarak boğazdaki yabancı cismin çıkarılmasıdır....

1.Uygulamada kazazede karın boşluğu üzerinde ellerini birleştirerek aşağıdan göğüs boşluğuna doğru baskı uygular.Bu baskı ile oluşan basınç nefes borusundaki cismi geri iterek dışarı çıkmasını sağlar....

Çocuklardada yetişkinlerde olduğu gibi sırtına vurularak öksürtülmesi sureti ile boğazdaki yabancı cisim çıkartılabilir.....

Suni solunuma hazırlık aşamasında : Kazazedenin ağzı içinde diş kırığı,takma diş ve buna benzer nefes yolunu tıkayabilecek cisimler iki parmak ile temizlenir...

Kazazedenin başı geriye doğru itilerek nefes borusunun açık tutulması sağlanır.Bu şekilde verilen nefesin en iyi şekilde akçiğerlere ulaşması sağlanır...

Bir el ile kazazedenin boynundan tutulur.Diğer bir elle alnına bastırılıp burnu sıkılarak ağızdan üflenen havanın burundan kaçması önlenir.İlkyardımcı derin bir nefes alıp kazazedenin ağzını sıkıca kapayacak biçimde havayı güçlü bir şekilde üfleyerek suni solunum uygulamasına geçer..

Çocuklara ağız ve burundan olacak şekilde nefes verilirken yetişkinlere oranla daha hafif üflenir.Çocuklara uygulanacak suni solunumda üfle ...dinle ... üfle.. dinle... şeklinde yetişkinlere oranla daha kısa nefes aralıkları ile (her 3 saniyede bir ) nefes verilir...

Holger Nielsen metodu ile suni solunum :Bu metod ağız içi ve ağız dışı kanamalarda alt ve üst çene kırıklarında zehirli maddenin ağız yolu ile alınmış olması gibi kazazedeye ağızdan ağıza suni solunumun yapılamayacağı hallerde uygulanabilir.Fakat kazazedenin göğüs ve kollarında kırık tesbit edilmişse bu metod uygulanamaz..

Uygulanama: Kazazede yüzü koyun yatırılarak elleri üzerinde başı yana çevrilir ağzı açılarak nefes yolu açık tutulur...


İlkyardımcı kazazedenin başucundan bir dizi üzerine çömelerek ellerini göğüs kafesi üzerine gelecek şekilde birleştirir.Kollarını dirsekten bükmeden vücudunu öne arkaya eğerek kazazedenin sırtına hafif baskı uygular.Kazazedenin nefes almasını sağlamak için kolları dirseklerden tutularak yukarı kaldırılır. (1 saniye içinde) Daha sonra kazazedenin kolları yavaşça bırakılır ve birer saniye aralıklarla bu hareketlere sırası ile devam edilir.Solunum normale dönünce kazazede sabit yan yatırş pozisyonuna alınır ve en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir.....

Maske ile suni solunum :Maske Kazazedenin ağız ve burnunu kapatacak şekilde yerleştirilir ve üflenen havanın dışarı kaçması önlenir.... Kanmalı bölge üzerine temiz elle baskı yapılarak damarın sıkıştırılması sureti ile kanam geçici olarak durdurulabilir... Basınç noktalarına baskı :

Örnek olarak: Koldaki geniş kan damarı kesildiyse bir elle kanayan yere bir elle de bastırma noktasına baskı uygulanmalıdır.....