Oyunun Adı: İmdat Oyunu

Oyunun Yeri: Spor Salonu veya Bahçe
Araç-Gereç: Tebeşir
Oyunun Süresi: Oyunu Herhangi Grup Tamamlayınca Oyun Biter
Oyunun Seviyesi: İlköğretim 3. Sınıf
Oyuncu Sayısı: Tüm sınıf Öğrencileri
Eğitsel Değeri ve Amaç
1. Öğrencilerin bacak kaslarının gelişimine yardımcı olmak.
2. Yarışı ilk bitirme amacı olduğu için hızlı hareket etme ve başarı sağlamak için çaba harcamak
3. Takım çalışması yapıldığından başarının arkadaşlarıyla beraber kazanılıp paylaşıldığını öğrenmek.
Açıklama: Alana tebeşirle uzun bir çizgi çizilir çizginin sağına ve soluna 8-10 m uzaklığına eşit uzaklıklarla 2 kale çizilir. Oyuncular çizginin iki kenarına iki grup halinde kalelerini görecek şekilde sıralanırlar. Gruplardan birer kaptan seçilip kaleye konulur. Oyun başlayınca kaptanlar kendi kümelerine gidip en baştaki oyuncuyu elinden tutup kaleye getirir. Kaleye yeni katılan kaptan olur. Eski kaptan işi bitince kalenin yanında bekler. Yeni kaptan kendi grubuna gider sıradaki bir kişiyi daha elinden tutup kaleye getirir. Kaleye yeni gelen oyuncu kaptan olur oda aynı işlemi tekrarlar. Bu sırada kaleye gitmek için sırada bekleyen oyuncular imdat diye bağırır. Grup kalesine gruptaki tüm oyuncular gelince oyun biter. En son kaptan olan oyuncu oyunun bittiğini belirtmek için ortadaki uzun çizgiye basar. Hangi takım daha hızlı grup kalesine dolarsa oyunu o grup kazanır.
Oyunun Kuralları
1. Oyuncular çizilen uzun çizgiden diğer grup oyuncularının yanına geçemezler
2. Sırayla her oyuncu kaptan olmak zorundadır.
3. Kaptanlar oyuncuların kaleye sırayla götürmek zorundadır.
4. Kaleye oyuncu getiren kaptan işi bitince kalenin yanında beklemek zorundadır.
5. Kaptanın elini tutmadan hiçbir oyuncu yola çıkamaz.
6. Oyun bittiğinde en son kaptan olan oyuncu orta çizgiye basmak zorundadır.
Ceza
1. Kaptan oyuncuyu elinden tutmadan kaleye getirmek isterse ya da getirirse
2. Kaptanı beklemeden oyuncu yola çıkarsa süre değişmeden cezalı grup oyuna en baştan başlar.


Oyunun Adı: Bildim, Çizdim, Kazandım

Oyunun Yeri: Bahçe
Araç-Gereç: Kronometre, Soru kağıtları, Tebeşir
Oyunun Süresi: 10 dk. (Değiştirilebilir)
Oyunun Seviyesi: İlköğretim 4. Sınıf
Oyuncu Sayısı: Tüm Sınıf Öğrencileri
Eğitsel Değeri ve Amaç
1. Öğrencilerin bacak kaslarının gelişimini yardımcı olmak
2. Süreli oynandığından hız kavramını kullandırabilmek
3. Oyunla beraber matematiksel 4 işlem yeteneğini geliştirmek
4. Takım çalışması ile beraberliği öğretmek
Açıklama: Öğrenciler iki grup oluşturup arka arkaya sıralanır. İki öğrenci soru sormak amacıyla grup dışındadır. Grupların yan yana durduğu yere başlangıç çizgisi çizilir. Gruplardan 3 m kadar ileriye başka bir çizgi çizilir. Soru soracak öğrenciler ikinci çizginin üstünde sağda ve solda dururlar. İkinci çizgiden 7 m kadar uzağa da üçüncü çizgi ve çetele bölümleri çizilir. Grup başındaki oyunculara birer tebeşir verilir. Soru soracak öğrencilere de 4 işlem soru kağıtları verilir. Kronometre çalıştırılır ve oyun başlar. İlk sıradaki oyuncu koşarak kendi grubunun soru soracak oyuncusunun önüne gelir sorusunu dinler ve yanıt verir. Yanıt doğruysa koşmaya devam eder ve kendi grubunun çetele bölümüne bir çizgi çizer. Grubuna doğru koşup tebeşiri sıradaki arkadaşına verir kendisi sıranın arkasına geçer. Tebeşiri alan oyuncu yola çıkar yine sorusunu dinler doğru yanıt verirse o da çetele bölümüne gidip bir çizgi çizer geri dönüp sıradaki arkadaşa tebeşiri verip sıranın en arkasına geçer oyun böyle devam eder. Ayarlanılan süre bitmedikçe bu işlem tekrar tekrar yapılır. Süre bittiği anda herkes durur soru soranlar grupların çetele bölümlerindeki çizgileri sayarlar. Hangi grubun çizgisi daha çoksa yarışmayı o grup kazanmış olur.
Oyunun Kuralları
1. Oyuncular başlangıç çizgisini geçip bekleyemezler
2. Oyuncular soru soranların önünde dururken de çizgiyi geçemezler
3. Oyuncular soruya doğru cevap vermeden yola çıkamazlar
4. Çetele bölümüne 1 oyuncu bir seferde birden fazla çizgi çizemez.
Ceza
1. Oyuncular sınır çizgilerinin herhangi birini gereksiz yere geçerlerse o anda oynayan oyuncu oyuna en baştan başlar
2. Çetele bölümüne bir seferde birden fazla çizgi çizen öğrencinin grubu yenik sayılırOyunun Adı: İsabet Oyunu

Oyunun Yeri: Bahçe
Araç-Gereç: 3 Top Yüksek kasa tebeşir
Oyunun Süresi: 1 ders saati
Oyunun Seviyesi: İlköğretim 3. Sınıf
Oyuncu Sayısı: Tüm sınıf öğrencileri
Eğitsel Değeri ve Amacı
1. Öğrencilerin bakış ve uygulamada isabet yeteneklerini geliştirmek
2. El kol kasalarının gelişimine yardımcı olmak
Açıklama: Öğrenciler iki gruba ayrılır aralarında 20 m uzaklık olacak şekilde ayrılıp birbirlerini görecek şekilde arka arkaya sıraya girerler. Önlerine başlangıç çizgisi çizilir gruplardan 10 m uzağa tam ortaya yüksek bir kasa konur kasanın üzerine de top konur. Her gruba birer top verilir.
Öğrencilerden sırayla kasanın üstündeki topa ellerindeki topları atmaları ve kasadaki topu diğer grup tarafına düşürmeleri istenir. Kasadaki topu vurup diğer tarafa düşüren öğrenci grubuna iki puan kazandırır. Topu bir gruptan bir öğrenci atar sonra diğer gruptan bir öğrenci atar topu atan öğrenci kasadaki topu düşerse de düşürmese de sıranın en arkasına geçer. Tüm grup öğrencilerinin toplam 2 atış hakları vardır.
Oyunun Kuralları
1. Oyuncular başlangıç çizgisini geçip topu atamazlar
2. Her öğrencinin toplam 2 top atma hakkı vardır
Ceza: Başlangıç çizgisini geçerek top atan öğrencinin atışı sayılmayarak öğrenci sıranın en arkasına geçer.

Oyunun Adı: Ebeye Değme Oyunu

Oyunun Yeri: Bahçe
Araç-Gereç: Tebeşir
Oyun Süresi: 1 ders saati
Oyunun Seviyesi: İlköğretim 2. sınıf
Oyuncu Sayısı: Tüm sınıf öğrencileri
Eğitsel Değeri ve Amaç
1. Beraber oynamayı grup çalışmasını geliştirir
2. Dikkati ve refleksi geliştirir
Açıklama: Tebeşirle bahçeye büyük bir çember çizilir öğrenciler çemberin etrafına yüzleri çembere dönük şekilde sıralanırlar. Bir ebe üç koruyucu seçilir. Çemberin ortasına ebe geçer. 3 koruyucu da onun etrafında dolanırlar. Çemberin dışındaki öğrenciler koruyuculara yakalanmadan ebeye değmeye çalışırlar. Koruyucuya yakalanan öğrenci oyun dışı kalır. Koruyucuya yakalanmadan ebeye değen öğrenci ebe olur. Çember dışında kalan son üç öğrenci oyunun galibidir.
Oyunun Kuralları Çemberin dışındaki öğrenciler ebeye değmeye çalıştıktan sonra yine çemberin dışında durmak zorundadırlar.