BENİM KÖYÜM

Gelin ey yarenler hatır idelim
Düşler kurup köyümüze gidelim
Oturup taşlar üstüne, sohpet edelim,
Ben köyümün havasını özledim.

XXX
Ötünce Çil horoz vakt-i seherde
Nur saçardı çıra, karanlık evde
Bir bereket başlar artık her yerde
Ben köyümün sabahını özledim.

XXX
Hani çocuk idik gitmezdik işe
Karnımız açsada bitmezdi neşe
Palamut dökerdi, yollara meşe
Ben köyümün ormanını özledim.
XXX
Çocuklar hep bir yatar döşekte
Kimi sırtda gezer kimi eşikte
Nice canlar can verdiler beşikte
Ben köyümün dertlisini özledim a
XXX
Ne doyardı karınlar nede sırtlar pek,
Giydirilmiş vücuda entari etek
Ne pasta bilirdim ne tatlı ne kek
Ben köyümün ekmeğini özledim.

XXX
Çilekeştir şu köyümün banisi
Bulunmazdı fakirin hamisi
Nur saçardı çamlıktaki camisi
Ben köyümün yaylasını özledim.

XXX
Tamir görmüş sırtındaki urbası
Gıdasıdır tarhanadan çorbası
Azık dolu sırtındaki torbası
Ben köyümün çobanını özledim.

XXX
Hiç bitmezdi köyümün derdi çilesi
Görünmezdi, işlerinde hilesi
Hiç dolmadı elindeki filesi
Ben köyümün fakirini özledim.

XXX
İspatıdır çilesine elindeki yarık
Kızılcık sofrada buruk mu buruk
Kışın çerez olur, biriken kırık
Ben köyümün sofrasını özledim.

XXX
Taşırdı garip anam suyu pınardan
Yürünmez olsada yolları kardan
Gizlerdi yüzünü, namustan ardan
Ben köyümün töresini özledim.

XXX
Otururdu dedem sıcak postuna
Güven salar, düşmanına dostuna
Bıtrak sarmış şalvarının üstüne
Ben köyümün giysisini özledim.

XXX
O kadar konu çok ki hangini sayak
Postalı olsada, çorap bulunmaz ayak
Eksik olmaz kocayla hocadan dayak
Ben köyümün mazlumunu özledim.

XXX
Gelin alma günü debreşince sancılar
Gizlerdi yüreğinde, analar nice acılar
Ata bindi gelin oldu gitdi bacılar
Ben köyümün düğününü özledim.

XXX
Beslerdi kuzusunu çimeni çayrı
Feryat veder anası, oğlundan ayrı
Ötmez oldu bülbüller orada gayrı
Ben köyümün baharını özledim.

XXX
Saygı görür idi hacılarla hocalar
Gitdi birer birer gençler kocalar
Tütmez oldu artık yıkık bacalar
Ben köyümün evlerini özledim.

XXX
Satılmaz oldu eskiler yeni pazarda
Uzak düştük fayda vermez nazarda
Garip kaldı ebem dedem mezarda
Ben köyümün bayramını özledim.

XXX
Susar artı ermiş sözü söylemez
Söylesede gençler bizi anlamaz
Hasretim artsada fayda sağlamaz
Ben köyümün her şeyini özledim.


Mehmet ERMİŞ