Rehberlik ne değildir?

Rehberlik; çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.Rehberlik; öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapma değildir.Rehberlik öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye yapmak değildir.Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.Rehberlik okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir.Rehberlik idarenin istek ve arzularını öğrencilere empoze etmek, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etmek işi değildir.Rehberlik öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak sekreterlik yapmak değildir.Rehberlik öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet yapmak, dertleşmek değildir.Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek inandırarak ve önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek değildir.


Rehberlik Nedir?Rehberlik öğrencinin kendisine yardım etmesi ağırlıklı çalışmalardır.Rehberlik öğrencinin kendisini tanıması ortaya koyması, kendi kararlarını kendisi vermesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi ve sonuçlarında sorumlu olması işidir.Rehberlik isteklilik ve gönüllülüğe dayalı bir yardımdır.Rehberlikte öğrenci hakkında hazırlanan test, anket, bilgi toplama amaç değil, öğrencilere yardımcı olmak için kullanılan araçtır.